Australia

Australia

Czytaj Dalej

Australia - AUSTRALIA NA MAPIE

Zdenudowane podłoże prekambryjskie wyłania się spod pokrywy osadowej i tworzy tarczę w zachodniej części Australii, występuje także w górach MacDonnella, Musgrave, Króla Leopolda, Gawler i na wyżynie Selwyn.

Australia - HISTORIA AUSTRALII

Lata 70-te zapoczątkowały otwarcie Australii na kraje Azji Południowo - Wschodniej: japoński handel i inwestycje w Australii rozwinęły się na nie notowaną dotąd skalę, a handel z krajami ASEAN, sprzyjał umocnieniu Australii w regionie.

Australia i Nowa Zelandia w XX wieku

W końcu lat trzydziestych naszego stulecia skrystalizował się ostatecznie układ sił politycznych i od tej pory do chwili obecnej głównymi pretendentami do przejęcia władzy są: w Nowej Zelandii - Nowozelandzka Partia Narodowa i Partia Pracy; w Australii - Australijska Partia Pracy oraz tworzące koalicję Liberalna Partia Australii i Narodowa Partia Wiejska (obecnie nosi ona nazwę Narodowa Partia Australii).

Australia i region Pacyfiku

Na początku lat dziewięćdziesiątych głównymi partnerami handlowymi Nowej Zelandii były Australia, Japonia i Stany Zjednoczone. Australia i Nowa Zelandia tworzą kontynent wraz z Oceanią, do której należy też wiele wysp na Pacyfiku.

Oświata w Australii

Stwierdzono między innymi, że całkowity koszt uzyskania licencjatu jest: • w USA 2 do 3 razy wyższy niż w Australii • w Brytanii o 66% wyższy niż w Australii • w Kanadzie o 30% wyższy niż w Australii.

Australia - STANY: Australia Południowa - South Australia

W latach 1798-1802 wybrzeża Australii Południowej badał M. Australia Południowa uzyskała samorząd. W latach 1863-1911 w skład Australii Południowej wchodziło Terytorium Północne.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Australii i Nowej Zelandii

, której zadaniem jest gromadzenie i publikowanie danych na temat gatunków zagro­żonych i obszarów chronionych - ogłosiła, że róż­nymi formami ochrony objęto 456540 km2, czyli 5,9% powierzchni Australii.

Australia - STANY: Australia Zachodnia - Western Australia

Australia Zachodnia przejęta formalnie w posiadanie Wielkiej Brytanii. Australia Zachodnia posiadała samorząd.

Australia - KLIMAT

Stosunki wodne Australia jest najuboższym pod względem zasobów wodnych kontynentem Ziemi.

MEDIA WIELOKULTUROWE - AUSTRALIA

POPULARNOŚĆ PRASY DRUKOWANEJ - poziom czytelnictwa osiąga 70% - główne dzienniki o ogólnej treści to The Australian, The Daily Telegraph Mirror, The Herald Sun, Australian Financial Review, magazyny: Time Australia, Review Weekly i The Bulletin.

Australia

Odrębna jest roślinność wschodniej Australii, gdzie na obszarach o dużych opadach rosną wiecznie zielone lasy podrównikowe: figowce, palmy, pandanusy, liany i epifity.

Australia - GOSPODARKA

Australia zajmuje 6. W komunikacji ważną funkcję pełnią: żegluga kabotażowa, transport lotniczy (ponad 400 lotnisk - najwięcej na świecie, największa w Australii linia lotnicza Qantas przewozi ok.

Australia - FLORA I FAUNA

Świat zwierzęcy Obszar Australii z Tasmanią i Nową Gwineą tworzy pod względem zoogeograficznym krainę australijską, o swoistej faunie, która wytworzyła się wskutek wczesnego (od początku trzeciorzędu) odizolowania Australii od innych kontynentów.

Australia-wybrane walory i turystyka

Powierzchnia Australii ton7704,2 tys. Charakterystyczna cechą Australii jest małe rozczłonkowanie wybrzeża i duża jego zwartość. Wybrzeża Australii są dość trudno dostępne.

Australia - STANY: Nowa Południowa Walia - New South Wales

Gospodarka: Nowa Południowa Walia jest najlepiej rozwiniętym stanem Australii, zarówno pod względem rolniczym, jak i przemysłowym. Stolica stanu - Sydney - jest największym miastem oraz głównym portem lotniczym i morskim Australii.

Australia - STANY: Terytorium Północne - Northern Territory

Terytorium autonomiczne Związku Australijskiego, zajmujące środkową i północną część Australii, pomiędzy Queenslandem na wschodzie, Australią Południową na południu i Australią Zachodnią na zachodzie. Terytorium Północne było pod zarządem brytyjskiej kolonii Australia Południowa.

Kościół Oceanii i Australii

W tym samym czasie cała Australia z Tasmanią liczyła 9 mln 427tysięcy ludności (52 tysiące ludności tubylczej czystej krwi i 27 tysięcy mieszkańców), a miała 2 mim 61tysięcy katolików, 1046 parafii, 1817 kapłanów diecezjalnych i 946 kapłanów zakonnych oraz 1785 szkółutrzymywanych wyłącznie z własnych ofiar.

Osadnictwo w Australii

Aby dotrzeć do Australii, osadnicy musieli jednak choć raz przepłynąć morze. Mniej więcej w tym samym czasie, co do Australii, osadnicy dotarli też do Papui-Nowej Gwinei.

Australia - USTRUJ POLITYCZNY

STANY Australia Południowa Adelaide 984 000 1 427,9 Australia Zachodnia Perth 2525 500 1 726,1 Nowa Południowa Walia Sydney 801 600 6 038,7 Queensland Brisbane 1 727 200 3 368,8 Tasmania Hobart 67 800 459,7 Wiktoria Melbourne 227 600 4 373,5 TERYTORIUM ZWIĄZKOWE Terytorium Północne Darwin 1 346 200 195,1 STOŁECZNY DYSTRYKT FEDERALNY Dystrykt Federalny Canberra 2 400 299,2

Australia - STANY: Tasmania

Najmniejszy stan Australii, obejmujący wyspę Tasmanię i kilka mniejszych wysp (King, Furneaux, Wyspy Huntera) w Cieśninie Bassa oraz wyspę Macquarie w południowej części Oceanu Indyjskiego. Tasmania jest geologicznym przedłużeniem Wielkich Gór Wododziałowych we wschodniej Australii.