Augusta

Czytaj Dalej

WCZESNE CESARSTWO. PRYNCYPAT AUGUSTA (31 p.n.e.-14 n.e.)

Zakończenie epoki wojen domowych i zaprowadzenie pokoju na świecie, owa Pax Romana, którą głosił August, przede wszystkim zaś zabezpieczenie warstw posiadających przed wyzwoleńczymi ruchami niewolników i buntami prowincyj było — jak już wspomniano wyżej — głównym czynnikiem, który zjednał Augustowi wszystkie warstwy wolnego społeczeństwa.

WCZESNE CESARSTWO. PRYNCYPAT AUGUSTA (31 p.n.e.-14 n.e.) - Filozofia, Wergiliusz i Horacy, Elegicy rzymscy, Tytus Liwiusz, Historycy greccy, Deklamacje, Architektura, rzeźba, malarstwo

Pieśni jego, obejmujące tematyką zarówno utwory religijne, jak i biesiadne, wiersze do przyjaciół i do kochanek, motywy klasyczne i hellenistyczne, refleksje na temat śmierci i wybuchy radości życia odznaczają się doskonałą kompozycją metryczną i są takim samym wyrazem klasycyzmu epoki augustowskiej, jak Eneida Wergilego czy Ara pacis Augustae ('ołtarz pokoju augustowego').

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Stanisław August Poniatowski jest postacią kontrowersyjną w historiografii.

Panowanie Augusta II w Rzeczypospolitej

Elektor Fryderyk August I, który jako król polski przybrał imię Augusta II, spodziewał się stworzyć pod swym berłem potężne państwo, mniemał że Saksonia dostarczy mu środków którym brakowało elekcyjnym władcom aby ukrócić wolność szlachecką.

Polska pod rządami Augusta III

August III nieudolnie prowadził jednak kampanie zarówno po stronie Prus w pierwszej wojnie śląskiej, jak i Austrii w kolejnych zmaganiach.

Wnioski i ocena działalności króla Stanisława Augusta

Stanisław August otrzymywał znacznie więcej, niż mógł sobie na to pozwolić ubogi, zacofany kraj. Stanisław August słabo interesował się mieszczaństwem i chłopstwem.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wybór następcy Augusta III

Familia, chcąc zapewnić zwycięstwo swego kandydata (Augusta Aleksandra Czartoryskiego, bądź jego synowi Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu), poprosiła Rosję o pomoc. Rosja poparła w końcu kandydaturę Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Kontrowersje polityczne wobec elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego

W 1767 roku pod protekcją Rosji zawiązano konfederacje w Słucku i Toruniu przeciw reformą Stanisława Augusta.

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Walka o tron po śmierci Augusta II Mocnego

Fryderyk August przyjął tytuł August III. " August III przebywał głownie w Dreźnie, pozostawiając kraj w rękach swych urzędników i rywalizujących ze sobą dwóch grup magnackich.

Sprawa Inflant. Polityka morska Zygmunta Augusta

Rok później Zygmunt August wymusił na mistrzu zakonnym uwolnienie opozycji i Wilhelma, zerwanie z Moskwą i sojusz z Litwą.

Teatr Narodowy za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

  Założony z inicjatywy Stanisława Augusta stały teatr (zobacz: Początki panowania Stnisława Augusta) wystawiał utwory dramatyczne polskie i w języku polskim, co było wielką nowością, gdyż wcześniejsi władcy wspierali zespoły grające sztuki francuskie i włoskie.

Śmierć króla Stanisława Augusta

Car Paweł I natychmiast po śmierci Stanisława Augusta kazał opieczętować gabinet królewski a przede wszystkim biurko, które następnego dnia z całą zawartością wywieziono.

NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana...

Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta .

OPIS OBYCZAJÓW ZA PANOWANIA AUGUSTA III

OPIS OBYCZAJÓW ZA PANOWANIA AUGUSTA III, dzieło historyczno-pamiętnikarskie J.

STAN OŚWIECENIA W POLSZCZE w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), praca H. Kołłątaja

STAN OŚWIECENIA W POLSZCZE w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), praca H.

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów (inc.

DYNASTIA SASKA - Rządy Augusta III

  August III, w przeciwieństwie do ojca, przebywał częściej w Dreźnie niż w Warszawie.

Publicystyka za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

  Podobne ideały przyświecały publicystom „Monitora” (zobacz: Początki panowania Stanisława Augusta), przedstawiającym czytelnikom poglądy filozoficzne, społeczne i gospodarcze oraz wydarzenia w dziedzinie kultury.

HELENA, Flavia Julia Augusta Św.

Konstantyna otrzymała godnośćaugusty wraz z wszystkimi przywilejami (prawdopodobnemiejsce jej urodzenia - Drepanum przemianował Konstantynna —» Helenopolis, a do dziś zachowane jego monetyposiadają m. Augusta, das Kreuz und die Juden.