August II

Czytaj Dalej

August II Mocny - Działalność publiczna

Wzorem politycznym dla Augusta II był "Król Słońce" - król Francji. Doszło nawet do współpracy między nimi a Augustem II w 1710 roku.

August II Mocny - Władca prywatnie

Fryderyk August obejmując władzę w Polsce przyjął imię August II. August II zawsze odnosił się do żony z szacunkiem. Po niej August II miał jeszcze wiele romansów i przygód.

Zygmunt II August - Działalność publiczna

Związek z Barbarą Radziwiłłówną i uleganie wpływom jej potężnej rodziny spowodowały falę krytyki, a po śmierci starego króla utrudniło nawet Zygmuntowi II Augustowi objęcie tronu. Zygmunt August jednak nie ustąpił.

Zygmunt II August - Władca prywatnie

Zygmunt August jednak postawił na swoim i zmusił wszystkich, aby uznali jego małżonkę. Zygmunt August zmarł bezpotomnie w wieku 52 lat w Knyszynie.

Zygmunt II August - Bilans panowania

  Zygmunt II August panował w czasach szczególnie pomyślnych dla Polski. Zygmunt August na ogół oceniany jest pozytywnie jako władca.

DYNASTIA SASKA - August II na tronie polskim (1697)

August II nie zamierzał się wyrzec osobistych rządów w ojczystej Saksonii — kraju rozwiniętym gospodarczo, bogatym i dobrze administrowanym.

August II Mocny

  - urodził się: 1670, zmarł: 1733 - na tronie w latach 1697-1733 (z przerwą w latach 1706-1709) - pierwszy władca dynastii Wettinów - poprzednik: Jan III Sobieski - następca: August III - syn Jana Jerzego III Wettina, elektora saskiego i Anny Zofii, córki Fryderyka III, króla Danii - żona: Krystyna Eberhardyna, córka Krystiana Ernesta, margrabiego Bayreuth z młodszej linii Hohenzollernów (ród ...

AUGUST II z dynastii Wettinów

II I-II, Pz 1856-74; K. II, Kr 1924, 89-116; tenże, Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704-1709, Kr 1925 (passim); tenże, PSB I, 179-183; W. II z Kurią Rzymską w latach ¡704-06, To 1965; A.

August II Mocny - Bilans panowania

  Elekcja Augusta II miała szczególną wymowę. Można tylko podziwiać króla Augusta II, który mimo tylu niepowodzeń do końca żył z rozmachem i fantazją.

ZYGMUNT II AUGUST

Zygmunt August trylogia dramatyczna (1913) Lucjana Rydla; część 1.

Zygmunt II August

 

- urodził się: 1520, zmarł: 1572

- na tronie w latach 1548 - 1572 (koronacja 1529)

- siódmy i ostatni władca z dynastii Jagiellonów

- poprzednik: Zygmunt I Stary

- następca: Henryk Walezy

- syn Zygmunta I Starego i Bony Sforza

- żony:

1. Elżbieta Austriaczka, córka Ferdynanda I króla...

Stanisław August Poniatowski- ostatni król Polski.Rola Katarzyny II w polityce elekcyjnego króla do czasu utworzenia Rady Nieustającej.

Justyna Niemyńska grupa III Stanisław August Poniatowski to ostatni monarcha Polski. Po śmierci króla Augusta III Sasa w 1763 roku, Katarzyna II na prośbę magnatów wysunęła kandydaturę na tron polski Stanisława Antoniego .

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Nie można więc powiedzieć, że cały naród polski pałał nienawiścią do Żydów, tak samo jak i nie można stwierdzić, że antysemityzm zrodził się dopiero w czasie II wojny światowej.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Ramowy plan wypowiedzi: Teza: Wyróżniamy różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Różne postawy znanych ludzi na temat okrucieństw II Wojny Światowej.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Baczyńskiego „Pokolenie II”. II wojna światowa była ogromną tragedią, której bestialstwo przeraża także dziś.

KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

, a pewne opóźnienie wyni­kło z konieczności standaryzacji części używanych do wytwarzania innych czołgów (*Tiger I, *Panther i projektowanego Panther II) oraz zniszczeń w niemieckich zakładach przemysłowych, spowodowanych atakami lotnictwa alianckiego.

MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

przebudowa­no 75 czołgów PzKpfw II Ausf c, A, B, C, F na działa samobieżne. Wyprodukowano 576 ezgempla-rzy, nie licząc 75 przerobionych z czołgów PzKpfw II.

PZKPFW II (SdKfz121) - czołg

Według wzorów tych modeli roz- ' poczęto masową produkcję czoł­gów PzKpfw II A, B i C, które róż­niły się między sobą szczegółami: np. Panzer II Ausf. W chwi­li wybuchu 11 wojny światowej Wehrmacht dysponował 1226 czołgami PzKpfw II.

REGGIANE RE 2001 FALCO II - samolot

Włoski samolot myśliwski zapro­jektowany przez Roberto Longhiego i Antonio Alessio został oblatany w czerwcu 1940 r. Dobre wyniki prób nie miały wpływu na niechętne stanowisko władz lotniczych, które zażądały wprowadzenia wielu po­prawek, a to opóźniło podjęcie pro­dukcj i seryjnej. Do końca 1941 r...