Athos i mnisi

Cesarz Konstantym IX ogłosił (1045) Athos górą świętą, na której nie było wolno przebywać kobietom.Usankcjonował w ten sposób ponad stuletnią tradycję tego największego i najwybitniejszego ośrodkażycia monastycznego w Kościele Wschodnim. Jego zakonna historia zaczyna się w połowie IX wieku,gdy...

Góra Athos

Słynna święta góra na krańcu najbardziej na wschód wysuniętego cypla trój członowego Przylądka Chalcydyckiego w północnej Grecji.

Na tym cyplu mieści się dwadzieścia głównych klasztorów, z których pierwszy założył św. Atanazy Atonita w roku 962. Na Górze Athos można znaleźć wszystkie rodzaje...

ATHOS

Ośrodek monastycyzmu bizant. na wsch. przylądku Płw. Chalcydyckiego w pn. Grecji.

I. DZIEJE — Na A. istniało w starożytności kilka miast, a wg legendy na górze A., u pd. skraju przylądka, sanktuarium Zeusa. Pierwsze dokumenty o chrzęść, eremach pochodzą z IX w., gdy w czasie prześladowań (—...

Święty Atanazy z góry Athos

Św. Atanazy z góry Athos, opat. Urodził się w Trebizondzie około 920 r. Studiował w Konstantynopolu.Następnie przebywał w klasztorze Kyminas w Bitynii. Kiedy chciano go obrać opatem, uciekł na Athos,gdzie wiódł życie pustelnika. Cesarz Nicefor Fokas, jego przyjaciel z czasów szkolnych, przymusił go...

ATHOS

Jeden z czterech gł. bohaterów słynnej trylogii powieściowej A. Dumasa ojca; zob. Trzy (Trzej muszkieterowie); zob. też Góra (Athos).