Starożytna Grecja - OKRES ATTYCKI - GRECJA KLASYCZNA WIEKU V p.n.e. - Ateny - Niewolnictwo - Demokracja ateńska

Tak się bowiem złożyło, że wskutek walk politycznych w Atenach usunięty został od wpływów, a w końcu wygnany sądem skorupkowym wielki ateński mąż stanu, przywódca stronnictwa radykalno-demokratycznego i twórca potęgi morskiej Aten, Temi-stokles.

Ateny

Tak zwane Wielkie Ateny, czyli zespół obejmują­cy Ateny oraz kilkadziesiąt mniejszych miast i wsi włączonych w administracyjne granice Aten, zaj­mują obszar około 430 km2 .

ATENA

Sowy do Aten zob. Atena Pręmachos walcząca na przedzie; olbrzymi posąg bogini z brązu, dzieło Fidiasza, stojący przed Partenonem, widoczny z dała przez żeglarzy, symbol Aten; nie zachowany.

Sparta i Ateny, jako dwa największe polis starożytnej Grecji

Zostala powolana Rada Pieciuset - po 50 przedstawicieli z kazdego z 10 okregów, na jakie dzielilo sie panstwo atenskie. Pelnie rozkwitu demokracji przezywaly Ateny za zycia jednego z najwybitniejszych polityków greckich - Peryklesa.

Starożytna Grecja - ATENY

W życiu politycznym Aten obowiązuje odtąd nowy kalendarz. przybywali do Aten mieszkańcy innych miast zachęceni dobrymi warunkami gospodarczymi.

ATENY, Athenai

wzniesiono 437-432 z marmuru pentelikońskiego monumentalną bramę Propyleje (architekt Mnesikles), dorycką świątynię Ateny Dziewicy jako pani mądrości i ziemi attyckiej, Partenon (447-438, architekci Iktinos i Kallikrates) z 12-metrowym posągiem bogini wykonanym przez Fidiasza ze złota i kości słoniowej, i zaczęto budowę jońskiej świątyni Ateny-Polias, Erechteusza i Posejdona — Erechtejon (ukończona 409-406, architekt Filokles); pod koniec V w.

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATENY

Ustrój społeczny Aten przedstawiał się następująco : na czele stał król - Basileus , którego władza była ograniczona przez arystokrację rodową . Jego dążeniem było także ugruntowywanie potęgi Aten na zewnątrz .

ATENY

), legendarny, eponimiczny protoplasta Jonów i król Aten. Sowy do Aten zob.

ATENA, Pallas, Dziewczyna

Aten, którym dała nazwę), źródło mądrości praktycznej i sprawności rzemieślniczych, jedno z 12 głównych bóstw olimpijskich (—y Olimp). Pártenos, 12-metrowy posąg ze złota i kości słoniowej w Partenonie, symbol wielkości Aten, wreszcie A.

Ateny

Wiarę chrześcijańską głosił w Atenach, bez większego powodzenia, święty Paweł. Apologeci Arystydes i Atenagoras byli ateńczykami, ale gmina chrześcijańska w ich czasach nie liczyła wielu członków.

Na czym polega kolegialność i konwencyjność urzędów w Atenach?

W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys.

HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM JEDNOSTKOM W LIRYCE C. K. NORWIDA - „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”

Sokrates, skazany przez Ateny na śmierć, Dante, wygnany z Florencji, Kolumb, który zmarł w niełasce, Napoleon i Kościuszko.

TEORIE DEMOKRACJI - A. Świderski „O współczesnej demokracji bezpośredniej” [w:] „Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce”

Inne z procedur umożliwiających społeczeństwu aktywność w bieżącej polityce: - reprezentatywny wybór małych grup face-to-face, których działalność miałaby przypominać debatę przedwstępną (zaczerpnięte z Aten oczywiście – proboulesis); dyskusje grupy reprezentatywnej miały by być transmitowane przez media ogólnokrajowe oraz analizowane przez polityków sprawujących mandat, dostarczając społeczeństwu opinii i informacji - ...

NOWE ATENY, albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna...

NOWE ATENY, albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna, na różne tytuły jak na classes podzielona, mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana, encyklopedia w układzie rzeczowym B.

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „COŚ TY ATENOM ZROBIŁ, SOKRATESIE...”

Norwid Odwołuje się do konkretnych postaci: Sokratesa, Dantego, Kolumba, Camoensa, Kościuszki, Napoleona, Mickiewicza. Łączy ich to, że nie byli doceniani za życia, wygnani, skazani na śmierć, zdobywali uznanie dużo później.

Znakiem tego uznania był drugi grób, wspaniały pogrzeb. Zwrotka poświęcona...

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...

To kolejny wiersz Cypriana Norwida poświęcony wybitnym lu­dziom minionych epok, jednak znowu – jak w przypadku generała Bema – ich przypomnienie jest tylko punktem wyjścia do refleksji ogólnej. Wymowę tego utworu nietrudno skojarzyć z sytuacją same­go autora – nie do końca akceptowanego i rozumianego, a...

Reformy Solona - Ateny po reformach Solona

Według tradycji Solon opublikował swe prawa na tablicach wystawionych na rynku i po odebraniu od obywateli przysięgi, że żadnego z nich w ciągu dziesięciu lat nie złamią, udał się w podróż. Obawy Solona, co do losów reformy okazały się słuszne, z jego utworów wynika, że był on narażony na ataki...