Ateizm naukowy

powstało wiele stowarzyszeń ateistycznych, przede wszystkimzaś „organizowaniem” ateizmu zajęły się państwa komunistyczne i partie komunistyczne (ateizm urzędowy).

ATEIZM

ateizm naukowy, uznawany w marksizmie za jeden ze składników naukowego poglądu na świat, oraz ateizm metodyczny, który nie przyjmuje Boga jako zasady tłumaczącej powstanie i istnienie świata (ten typ ateizmu pojawił się w XIX w.

Ateizm wymuszony

Nie mówił więc sobór wprost o komunizmie i jego ideologii, ale w punkcieateizm usystematyzowany do niego odnosiła się wypowiedz Konstytucji pastoralnej o tej formie ateizmu,która oczekuje wyzwolenia człowieka przede wszystkim przez jego wyzwolenie gospodarcze,twierdząc, że religia z natury swojej stoi temu na przeszkodzie: stąd zwolennicy tej doktryny, gdy dochodządo rządów w państwie, gwałtownie zwalczają religię, szerząc ...

ATEIZM

KOŚCIÓŁ KATOLICKI wobec ATEIZMU - Chrześcijaństwo, przyjmujące istnienie Boga za fundamentalną prawdę wiary, nie da się pogodzić z a. Nowicki, Ateizm, Wwa 1964; H. , Ateizm, Euh 14(1970) z.

Poezja wobec religii - Mistyka ateizmu

Ateizm przytrafiał się także poetom awangardy krakowskiej. Zarazem ateizm porywczy, drapieżny bywa często ukrytym  p r a g n i e n i e m  B o g a.

FILOZOFIE - ATEIZM

Ateizm wypływał z racjonalizmu.

Ateizm

Różne odmiany ateizmu wahają się między pełną tolerancji obojętnością, a wojującym odrzucaniem Boga, które zróżnicowane jest w zależności od tego, jak ktoś konkretnie pojmuje odrzuconego Boga, a także od społeczno-kościelnych podstaw konfliktu.

ATEIZM

ATEIZM (gr.