Asystent

Czytaj Dalej

ASYSTENT TRONU PAPIESKIEGO

Tytuł honor, nadawany od XI w. bpom asystującym przy tronie papieża podczas ceremonii liturg. i uroczystości konsystorskich. Liczba a.t.p., początkowo niewielka, wzrosła z czasem znacznie i utworzyli oni specjalne kolegium.

Obok wielu bpów a.t.p. byli wszyscy patriarchowie, którym tytuł ten przysługiwał...