Asortyment

Czytaj Dalej

Kryteria formowania asortymentu produktów

Asortyment ten jest zwykle przedmiotem sprzedaży do jednostek hurtu. Proces przekształcania się asortymentu prodekcyjnego w asortyment handlowy dokonuje się w kanałach dystrybucji.

Kształtowanie asortymentu produktów

Jest to niebez-pieczne zjawisko konkurowania między własnymi produktami w ramachdanej linii w sytuacji gdyż straty związane z kosztami „wypadania" produktów z linii są większe niż efekt wprowadzenia nowych produktów, powiększenie sprzedaży całej linii lub asortymentu, nowy produkt przyciąga nabywców, którzy intensyfikują zakupy innych produktów w linii lubasortymencie.

Asortyment

2) Z punktu widzenia złożoności asortymentu Asortyment w układzie poziomym Asortyment szeroki - zestaw towarów składający się z wielu linii produktów Asortyment wąski - zestaw towarów składający się z niewielkiej linii produktów Asortyment w układzie pionowym Asortyment głęboki -zestaw towarów, który w składzie linii produktów mieści wiele pozycji, a tym samym stwarza możliwość wyboru różnych artykułów pod względem ...

Asortyment produktów

Długość asortymentu Długość asortymentu to liczba wszystkich produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo w całym jej asortymencie.

DOBÓR ASORTYMENTU JAKO ELEMENT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA.

Długość asortymentu to ogólna ilość produktów w całym asortymencie firmy. Strategia pełnego asortymentu – firma oferuje swym klientom pełny asortyment (np.

ASORTYMENT

(-> asortyment szeroki), głębokości (długości) a. (-> asortymentgłęboki) i -> zwartości asortymentu.

DOBÓR ASORTYMENTU PRODUKTÓW i USŁUG

„Produktem" hurtownika jest jego asortyment. Sprzedawcy hurtowi są pod ciągłym naciskiem, aby prowadzić pełen asortyment tow arów i utrzymywać odpowiednio dużą ilość towarów w magazynach gotowych do natychmiastowej dostawy.

Struktury kamieni okładzinowych. Materiały znormalizowane do celów budowlanych. Asortyment wyrobów.

Kamień naturalny stosowany w budownictwie (kamień ciosany, tzw. ciosy)otrzymuje się przez obróbkę brył kamiennych wydobywanych w kamieniołomach. Do celów budowlanych nadają się m.in.: granity, sjenity, dioryty, bazalty, porfiry (skały wulkaniczne), piaskowce, wapienie, gips, gnejsy, łupki gliniaste. Zastosowanie: do wznoszenia murów, jako okładziny elewacji, na stopnie schodów, do krycia dachu (łupek), do budowy nawierzchni dróg i ulic. Piasek, żwir i tłuczeń ( łamany ...

zwartość asortymentu

Stopień powiązania poszczególnych klas lub —> linii produktów z punktuwidzenia: 1) użytkowego (czy są to grupy asortymentowe uzupełniające się, czyteż zaspokajające różne potrzeby), 2) technologicznego (czy do zakupu, wy-tworzenia i/lub sprzedaży mogą być użyte te same surowce, materiały, urządzeniaitp.