Arytmetyka

Arytmetyka

Czytaj Dalej

ARYTMETYKA

Jako teoria liczb, szczególnie liczb na­turalnych, arytmetyka jest stosowana i roz­wijana w badaniach z zakresu podstaw ma­tematyki i logiki (—> arytmetyzacja).

Leksykon Pojęć arytmetyki finansowej

Leksykon Pojęć arytmetyki finansowej • Zmiana wartości realnej pieniądza – naturalna konsekwencja ogólnego kierunku rozwoju społeczności ludzkiej, polegająca na zwiększeniu wartości tworzonych towarów i usług.