Arystotelizm

Czytaj Dalej

Arystotelizm - Inni arystotelicy

Wyjątek stanowi logika, w której arystotelizm przez wiele wiekówwiedzie prym. Arystotelizm, do którego nawiązują nestorianie, rozwija się także w Syrii,gdzie powstaje szereg cennych prac perypatetycznych.

Metafizyka Arystotelesa - Arystotelizm

W starożytności arystotelizm reprezentowali początkowo działający w Likejonie w IV/III w. W następnych stuleciach arystotelizm jako nurt filozoficzny wygasł, choć do Arystotelesa nawiązywało wielu myślicieli - np.

Arystotelizm

Jest wśród nich Klaudiusz Ptolemeusz, słynny geograf i astronom,który pod względem filozoficznym jest eklektykiem, a czysty arystotelizm reprezentujew swym głównym dziele MaGrpotTiKfi cwraCic znanym pod nazwąAłmagest.

Arystotelizm

Tomasz z Akwinu opracował własne dowody na istnienie Boga, opierając je na arystotelizmie, ale bronił naturalnej nieśmiertelności duszy, czemu arystotelizm wyraźnie zaprzeczał.

Arystotelizm - Aleksander z Afrodyzji

Broniąc arystotelizmu przed atakami stoicyzmu, Aleksander dąży do tego, byprzekształcić arystotelizm w system.

św. Tomasz z Akwinu, tomizm (chrześcijański arystotelizm XIII n.e.)

Wcześniej od Augustyna - augustynizm: filozofia chrześcijańska oparta na platonie (platoński idealizm)

od Tomasza - tomizm: filozofia chrześcijańska oparta na Arystotelesie (perypatetycki empiryzm) – nowy system, przyjęty najwcześniej przez szkołę dominikańską („młodszą” – starsza była wierna...

ARYSTOTELIZM

Metody, zasady, teorie i problemy kształtujące w sposób istotny systemowo-metafizyczny i nauk. profil doktryn —> Arystotelesa; w znaczeniu szerszym — dzieje doktryn Arystotelesa w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych.

I. STAROŻYTNOŚĆ — A. rozwijał się początkowo w —> Liceum; bezpośredni...

ARYSTOTELIZM

Nazwa nurtu fi­lozoficznego inspirowanego pogląda­mi Arystotelesa (384/3-322 r. p.n.e.) Bezpośrednimi intelektualnymi spad­kobiercami Arystotelesa byli: Teofrast i Straton. Po Stratonie a. przeży­wał kryzys, trwający do początku na­szej ery. Wtedy Andronikos z Rodos (I w. p.n.e.) zredagował i wydał...