Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Teoria krążenia ustrojów

Timokracja - pojawiają się ludzie odważni, mężni, uczciwi, którzy walczą dla idei. Zaczynają patrzeć na własny interes. Myślą: obaliłem tyrana więc powinienem mieć więcej korzyści. Następuje podział na idealistów i arystokrację, czyli grupę ludzi, która monopolizuje władzę. Na zewnątrz...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Geneza państwa (Platon)

Państwo stworzył człowiek. Państwo powstaje wówczas, gdy nikt z nas nie zdoła dbać w dostateczny sposób o zaspokojenie swych potrzeb lecz zdany jest na pomoc wielu. Państwo tworzy się w wyniku naszej wzajemnej potrzeby. Naczelną zasada realnych tworów państwowych wcale nie jest rozum ale odwaga...

Anonimowi uczeni krakowscy o państwie i władzy - Komentatorzy Etyki nikomachejskiej Arystotelesa

 

Twórcy dwóch komentarzy w formie kwestii do Etyki pozostają anonimowi. Swoje dzieła spisali ok. 1420 r.

Za Janem Buridanem i Marsyliuszem z Inghen, Pierwszy anonimowy uczony podkreśla, że dobro państwa i ogółu jest ważniejsze i „lepsze” od dobra własnego. Podobny pogląd miał Paweł z...

Państwo Platona, a państwo Arystotelesa

Platon określany współcześnie mianem najbardziej genialnego pisarza historii ludzkości, przez niektórych uważany jest za jednego z pierwszych i najbardziej wpływowych socjologów. Choć rozpoczął pisanie swoich dzieł między rokiem 390 a 380 p.n.e., bez wątpienia poprzez swoje dzieła wywarł znaczy wpływ na współczesną filozofię zachodnią. Aż po dzień dzisiejszy możemy spotkać bowiem wybitnych kontynuatorów jego nauki o poznaniu, duszy czy ideach. W świecie idei ...