Arystoteles

Arystoteles

Czytaj Dalej

Metafizyka Arystotelesa - Arystoteles (384-322 p.n.e.)

Arystoteles należy do najwybitniejszych postaci w dziejach filozofii (w średniowieczu zw. , rozwinęli: Parmenides i eleaci, usystematyzował Arystoteles.

Poznanie zmysłowo umysłowe w traktacie "Oduszy" Arystotelesa.

Arystoteles mówi że istnieje dźwięk aktualny i potencjalny. Ale nie tylko: Arystoteles widzi, że wszystkie zmysły człowieka są jakby dwuznaczne. Arystoteles mówi: „Przedmiotem smaku jest coś dotykalnego” .

Dobre państwo (politeja) według Arystotelesa

Dobre państwo według Arystotelesa Arystoteles odrzucił teorię „państwa idealnego” Platona tworząc własną, zupełnie odmienną teorię „państwa najlepszego” – politeję.

Arystoteles

ARYSTOTELES Arystoteles urodził się w 384 r. Aleksander mając lat 20, objął tron, a Arystoteles mógł wreszcie pójść za powołaniem swego życia, tzn.

Przedstaw myśl społeczna Arystotelesa

Arystoteles poddał również analizie stosunki społeczne istniejące pomiędzy obywatelami, oraz pomiędzy nimi a państwem. 32; Warszawa 2002 8,9,10,11- Historia europejskiej myśli społecznej; Polityka- Arystoteles ; str.

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Cynicy i hedonicy, Platon, Arystoteles

Empiryczny i trzeźwy umysł Arystotelesa nie mógł też na długo pogodzić się z idealistycznymi koncepcjami Platona i chociaż w pierwszym okresie swej twórczości pozostawał Arystoteles pod wielkim jego wpływem, później zaczął coraz bardziej oddalać się od swego mistrza.

Arystoteles

Arystoteles powrócił do Aten i założył szkołę nazwaną Liceum. Arystoteles uważał, że ludzie posiadający za dużo są szkodliwi dla państwa, gdyż to właśnie oni myślą o sobie, o korzyściach dla siebie.

Filozofia Arystotelesa.

Podział filozofii dokonany przez Arystotelesa: Arystoteles pierwszy dokonał podziału filozofii, był on równoznaczny z podziałem nauki.

Arystoteles

Szkołę arystotelesowską,czyli Liceum, nazywano perypatetyczną lub Perypatem. Arystoteles wyjeżdża do Chalkis, gdzie zapada na ciężkąchorobę żołądka i, ledwo ukończywszy sześćdziesiąt dwa lata, umiera w roku322 przed Chrystusem.

Arystoteles i jego klasyfikacja form ustrojowych

POLITYKA ARYSTOTELESA Oryginalne Arystotelesowskie pojmowanie polityki idzie dalej niż zwykłe podporządkowanie jej zasadom etycznym.

Poglądy Arystotelesa

W taki sposób Arystoteles jako pierwszy z filozofów na podstawie badania przyrody i świata fizycznego doszedł do samego absolutu, który był niczym innym jak arystoteleskim Bogiem.

Arystoteles i jego poglądy

Arystoteles pisał także pisma praktyczne i poetyckie. Tą sprzeczność Arystoteles usuwał poprzez teorię dwojakiego rodzaju rozumu: biernego i czynnego.

Platon i Arystoteles

Ostatnie dzieła Arystotelesa Swoją ostatnią pracę O filozofii Arystoteles napisał w roku 348 p.

Arystoteles i jego myśli. Celem dążenia człowieka jest szczęście.

Z tego powodu Arystoteles porównywal sprawiedliwosc do przyjazni, twierdzac, ze: „GLÓWNYM ZADANIEM POLITYKI JEST TWORZENIE PRZYJAZNI, GDYZ NIE MOGA BYC PRZYJACIÓLMI CI , KTÓRZY SIE KRZYWDZA WZAJEMNIE”.

Tomasz z Akwinu, czyli pakt z Arystotelesem

Ale do rzeczy, otóż Arystoteles był filozofem przyrody, który starał się zrozumieć i wyjaśnić otaczający nas świat i zachodzące w nim zmiany. Otóż Arystoteles uważał etykę za pytanie postawione ludzkiej naturze.

O zasadzie sprzecznosci u Arystotelesa.

Te zdania są równoważne, ale nie równoznaczne, bo słowo Arystoteles oznacza inny przedmiot, niż Platon, a słowa „ był uczniem Platona” oznaczają inną cechę niż słowa: „ był nauczycielem Arystotelesa.

Pojęcie substancji u Arystotelesa

W arystotelesowskim świecie mnogich bytów jednostkowych nie może mieć miejsca jedna idea będącą istotą wielu odrębnych bytów z dwu głównych powodów: po pierwsze taka idea musiałaby być wzorcem dla zbyt wielu bytów (na przykład: idea psa czy też lepiej "psowatości" musiałaby opisywać nieskończoną ilość różnych psów, co prowadzi do tego, że w ogóle nie można sobie takiej idei wyobrazić albo też do wniosku, że każdy pojedynczy pies ma swoją idee,

Metafizyczna koncepcja bytu – substancji w ujęciu Arystotelesa (2 w 1)

Arystoteles twierdził, że aby móc osiągnąć szczęście, nie wolno popadać w skrajności. Arystoteles próbował też połączyć dwa, skrajnie różniące się od siebie systemy moralne, Platona oraz Demokryta.

Platon Arystoteles Cynicy Cyrenaicy

Cnoty Arystoteles dokonał rozróżnienia cnót na: cnoty dianoetyczne (intelektualne), które są skutkiem doświadczenia oraz cnoty etyczne (moralne), które są skutkiem przyzwyczajenia.

System filozoficzny i główne poglądy filozoficzno – etyczne Arystotelesa ( 384 – 322 p.n.e.).

Arystoteles zaszczepił w niej ducha empiryzmu i uczynił instytutem badań zarówno w dziedzinie humanistycznej, jak i przyrodniczej- studiowano tam wszystkie ówczesne nauki. Arystoteles odrzucił Platoński podział na świat idei oraz świat cieni, materialnych tworów.