Arystokracja

Czytaj Dalej

Ocena arystokracji i mieszczaństwa w "Lalce" B. Prusa

Nie jest do niego zdolna arystokracja - warstwa całkowicie zdegenerowana i przeżyta historycznie, ale wciąż uniemożliwiająca przedstawicielom niższych warstw przejęcie steru życia w państwie.

ARYSTOKRACJA

  ARYSTOKRACJA = rzą­dy dobrze urodzonych; rządy najlepszych, idealny ustrój społeczny) ang. W arystokracji ro­zumianej jako rządy najlepszych Arystote­les upatrywał idealny ustrój społeczny.

ARYSTOKRACJA RZYMSKA

Arystokracja kurczowo trzyma się pogaństwa przez swój konserwatyzm polityczny, przez miłość tradycji, których Rzym, a przede wszystkim senat jest ostoją i symbolem. On również należał do kręgu arystokracji rzymskiej, ale do następnego pokolenia.

„LALKA” - Krytyczny obraz arystokracji

Arystokracja ma poczucie odrębności i wyższości nad resztą społeczeństwa. Pośród arystokracji nie ma żadnych dzieci.

Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

Elity przed Pareto: Religijne Wojownicy Arystokracja Oligarchia Neto i merytokracja – XIX w.

ARYSTOKRACJA

Najwyższa warstwa społeczna w ustroju niewolniczym a. feudalnym, w monarchiach i republikach, pierw, wodzowie i starszyzna plemienna, we wczesnych monarchiach feudalnych dostojnicy dworscy, dowódcy wojsk., rządcy prowincji i krajów podbitych; w systemie lennym posiadacze ziemscy, których gł. źródłem dochodów...