Arystarch

Czytaj Dalej

ARYSTARCH Z SAMOS

Ok. 320 - ok. 250 pne., astronom i matematyk gr., pierwszy dokonał stosunkowo udanej próby wyznaczenia odległości i rozmiarów Słońca i Księżyca, pierwszy też wyłożył teorię, że Ziemia i planety obracają się dokoła Słońca, co było tak niezgodne z ówczesnym obrazem budowy świata, że teoria;...

ARYSTARCH Z SAMOTRAKI

Ok. 217-145 pne., sławny uczony aleksandryjski, wychowawca książąt na dworze Ptolemeuszów i dyrektor Biblioteki Aleksandryjskiej. Twórca filologii jako dyscypliny naukowej i twórca obowiązującej do dziś terminologii gramatycznej, wsławiony znakomitymi wydaniami krytycznymi klasyków, zwł. edycją Homera...

ARYSTARCH z SAMOS

ur. ok. 320, zm. ok. 250 prz. Chr., Matematyk i astronom gr., uczeń Stratona z Lampsaku.

Był prekursorem teorii —> heliocentryzmu, za co oskarżono go o bezbożność; wynalazł metodę pozwalającą obliczać wielkość Słońca i Księżyca oraz ich odległość od Ziemi.

Zachowało się jego dzieło Peri...