Artyleria

Artyleria

Czytaj Dalej

Bitwa Jutlandzka - Artyleria

Najlepszą metodą obrony przed pociskami artyleryjskimi było manewrowanie na pełnej szybkości, co zmuszało przeciwnika do prze-kalkulowywania danych i uniemożliwiało mu wstrzelanie się w okręt.

ARTYLERIA FRANCUSKA

Napoleon, który sam był z wykształcenia artylerzystą, przywiązywał wielkie znaczenie do tego rodzaju broni. W miarę upływu lat brakowało mu doświadczonych piechurów, zwiększał liczbę dział przypadających na 1000 żoł.

W 1805 było ich tylko 1,5, 1807 już 2, w 1812 blisko 3, a 1813 nawet 3,5...

SZKOŁA APLIKACYJNA ARTYLERII I INŻYNIERÓW, poi. uczelnia wojsk.

Utworzona dekretem Fryderyka Augusta z 11II 1809, kształcąca ofic. art. i korpusu inż. Otwarta 28 III 1809, przyjmowała 12 elewów rocznie, którzy w ciągu 12 miesięcy nauki poznawali zasady geometrii wykreślnej, matematyki, mechaniki, rysunków, architektury, fortyfikacji.

Wzorowana była na podobnej...