SKLEPY Z ARTYKUŁAMI CODZIENNEGO UŻYTKU

Sklepy tego typu są zwykle małe i zlokalizowane w osiedlach mieszkaniowych, są dłużej czynne niż inne sklepy, pracują przez 7 dni w tygodniu i sprzedają najpotrzebniejsze produkty (głównie żywność) w niezbyt szerokim asortymencie. Długie godziny pracy oraz charakter sprzedaży - klienci zwykle...

HENRYKOWSKIE ARTYKUŁY

Termin określający zespólpodstawowych praw ustrojowych Rzeczypospolitej, sformułowanych12 V 1573 przez sejm elekcyjny w Kamieniu(Kamionek, dzielnica Warszawy) w czasie pierwszej wolnejelekcji. A.h. zatwierdzały postanowienia —» konfederacjiwarszawskiej (28 I 1573) dotyczące rei. —» tolerancji orazogólne...

Bezrobocie w Polsce,metody walki z bezrobociem i artykuł

ANALIZA BEZROBOCIA W POLSCE Liczba bezrobotnyuch zajestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2010 r. wyniosła 2052,5 tys. osób (w tym 1024,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 159,8 tys. osób (tj. o 8,4%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 418,1 tys. (w analogicznym okresie 2009 roku zanotowano jej wzrost o 160,6 tys., tj. o 10,9%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,9% mieszkało na wsi. W stosunku do grudnia 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we ...

Streszczenie artykułu. Tadeusz Lehr-Spławiński Język polski jako zwierciadło kultury narodu

Tadeusz Lehr-Spławiński: Język polski jako zwierciadło kultury narodu Teza: język polski jako odbicie (zwierciadło) kultury narodu. Dwie funkcje języka w życiu duchowym człowieka: 1) jako sposób uzewnętrzniania stanów psychicznych, 2) jako główny środek formułowania i utrwalania w pamięci przeżyć duchowych, który pozwala nam zakomunikować innym, co myślimy lub czujemy w danej chwili, daje możliwość powiązania myśli i uczuć za pomocą wyrazów. Język ...

Zagadnienia z KPA - Kodeksu Postępowania Administracyjnego- omówienie artykułów

Zagadnienie egzaminacyjne z postępowania administracyjnego. 1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2. przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do ...

Artykuł do gazety z otwarcia Tesco w Moskwie

В течение последнего года в Москве был построен большой зал, где должен был располагаться супермаркет. Вчера произошло открытие нового супермаркета, которое притянуло толпы клиентов. Это уже второй супермаркет TESCO в этом городе. У первого было много клиентов, поэтому ...