Artur Schopenhauer (1788 - 1860) - Ontologia

Schopenhauer w pracy pt. Świat jako wola i wyobrażenie ukazał, że rzeczywistość istnieje tylko jako wyobrażenie, czyli to, co świadomość przedstawiła przed sobą. Świat jest całością fenomenalną, tj. taką, która jawi się w  świadomości, jest wyobrażeniem. Ale  świat jest równie noumenem, jest...

Artur Schopenhauer (1788 - 1860) - Gnoseologia

 Człowiek poznaje tylko zjawiska. Umysł ludzki nie kopiuje rzeczy, ale nadaje im sens, posługując się takimi kategoriami, jak przyczynowość, przestrzeń i czas. Zjawiska są zewnętrzną stroną  świata, jego złudą, przez którą człowiek nie może się przebić. Ludziom nigdy nie uda się pokonać...

Artur Schopenhauer (1788 - 1860) - Antropologia

 Jeżeli świat jest wolą i wyobrażeniem; jeśli świat fenomenów włącznie z moim ego jest subiektywną stroną relacji: „Ja – świat”, to wola i wyobrażenie muszą być częścią bytu noumenalnego. A zatem i samo postrzeganie, poznawanie  świata jest ucieleśnieniem siły: woli życia, która  łączy sobą...

ARTUS, Artur

W Anglii, gdzie rozwój romansu arturiańskiego przypada na wiek XIV i XV, największym osiągnięciem jest aliteracyjny poemat Sir Gawain and the Green Knight, a nast. sięgali do opowieści arturiańskich, szczególnie w opracowaniu Malory'ego.