Artur i Edek

Na tle całej tej grupy w sposób szczególny wyróżnia się Artur. Artur nie może pojąć jak to się dzieje, że ludzie „na poziomie” ulegają mu we wszystkim oczarowani (o zgrozo!

ARTUR

Król Artur posąg będący fragmentem grobowca cesarza Maksymiliana I w kaplicy pałacowej w Innsbrucku (Austria), odlany w 1512-13 z brązu przez Petera Vischera St.

GÓRSKI ARTUR

Grzegorczyk, Artur G. Weiss, Artur G. Artur G.

Św. Augustyn, Kartezjusz, Artur Schopenauer

ARTUR SCHPOENHAUER ŻYCIORYS Artur Schopenhauer to niemiecki filozof doby romantyzmu, który urodził się i znaczną część życia spędził w Gdańsku.

Artur Schopenhauer (1788 - 1860)

     Artur Schopenhauer zarzucał Heglowi, że przesadnie wynosi rozum ponad wszystko; przyjął, że nie rozum, a wola jest absolutną zasadą.

BARTELS ARTUR

BARTELS ARTUR, ur.

GÓRSKI ARTUR

GÓRSKI ARTUR, ur.

GLISCZYŃSKI, Gliszczyński, ARTUR, pseud. Glizda, Argus i in.

GLISCZYŃSKI, Gliszczyński, ARTUR, pseud.

HUTNIKIEWICZ ARTUR

HUTNIKIEWICZ ARTUR, ur.

MIĘDZYRZECKI ARTUR

MIĘDZYRZECKI ARTUR, ur.

OPPMAN ARTUR, pseud. Or-Ot

OPPMAN ARTUR, pseud.

SANDAUER ARTUR

SANDAUER ARTUR, ur.

SWINARSKI ARTUR MARYA

SWINARSKI ARTUR MARYA, ur.

CHOJECKI ARTUR

Artur Ch.

GROTTGER ARTUR

Artur G.

SEYSS-INQUART ARTUR (1892-1946) - polityk

Prawnik, członek austriackiej partii nazistowskiej od 1931 r., w lutym 1938 r. na żądanie Hitlera objął urząd ministra spraw wewnętrznych Austrii. Mając pod swoimi rozkaza­mi policję i służbę bezpieczeństwa, odegrał istotną rolę w przygotowa­niu przyłączenia Austrii do Niemiec w marcu 1938 r...

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - ARTUR SCHOPENHAUER

Był to niemiecki filozof. Stworzył on pesymistyczną ideologię zwaną schopenhaueryzmem:

1.   ludzkie życie to pasmo cierpień co powoduje dążenie do szczęścia, co jest nieosiągalne

2.   człowiek jest istotą biologiczną i rządzi nim chęć życia (popęd życia)

3.   skazany jest na istnienie bez...

POECI EPOKI MODERNIZMU - ARTUR RIMBAUD

„Statek pijany”

Utwór zawiera elementy impresjonistyczne i symboliczne. Podmiotem lirycznym jest łódź. Może to być artysta utożsamiony ze statkiem. Początkowo dryfuje bez celu, unoszony bezwolnie, zagubiony w bezmiarze wód.

Zachwyca się krajobrazami. Napawa się swobodą i pełną wolnością...