EDDINGTON ARTHUR STANLEY

Yolton, The Philosophy of Science of Arthur Stanley E. Dreizehnte Vorlesung zum Gedächtnis von Arthur Stanley E. Marquis, In Defense of Sir Arthur E.

CLOUGH ARTHUR HUGH

Osborne, Arthur Hugh C, Lo 1920; G. Levey, Arthur Hugh C, Lo 1938; G. Charley, Arthur Hugh C, Ox 1962; P. Veyriras, Arthur Hugh C. Greenberger, Arthur Hugh C.

HONEGGER ARTHUR

George, Arthur H. Tappolet, Arthur H. Gerard, Arthur H. Gauthier, Arthur H.

Arthur Okun

Arthur Okun Arthur Okun (1929-1980) amerykański ekonomista, przedstawiciel nurtu postkeynesizmu.

ALLGEIER FRANZ ARTHUR

Arthur A. Vincke, Prälat Arthur A„ FrDA 72(1952) 11-12.

Dr Arthur W. WAITE

Wkrótcejednak ogłoszono, że młody doktor Arthur W. Arthur Waite nie miał, rzecz jasna, zamiaru wisieć za swe zbrodnie, dlatego też usiłowałpoczątkowo pozbyć się zamożnej cioci metodami, które nie wzbudziłyby niczyich podejrzeń.

COLEMAN ARTHUR PRUDDEN

COLEMAN ARTHUR PRUDDEN, ur.

Arthur Cecil Pigou

Życiorys Arthur Cecil PIGOU urodził się w Ryde na wyspie Wight (Wielka Brytania) w 1877r.

Arthur Miller

Wśród współczesnych Steinbeckowi, nieprzeciętnym talentem i odwagą przekonań cechował się dramatopisarz Arthur Miller.

DREWS ARTHUR

Eine Antwort an seine positiven und seine radikalen Gegner mit besonderer Rücksicht auf Arthur D.

Arthur Honegger

Arthur Honegger (1892—1955), najwybitniejszy obok Milhauda przedstawiciel paryskiejGrupy Szesciu, studiował w konserwatorium w Zurychu w rodzimej Szwajcarii, a pózniej wkonserwatorium paryskim.

CONINGHAM ARTHUR (1895-1948) - marszałek lotnictwa

Brytyjski oficer lotnictwa, położył szczególne zasługi w czasie walk w Afryce Północnej i Europie Zachodniej. Żołnierz piechoty z I wojny świa­towej, na skutek ran zwolniony z wojska jako inwalida w kwietniu 1916 r. Wstąpił do Royal Flying Corps, gdzie odniósł sukcesy jako pilot myśliwski. W 1925 r...

HARRIS ARTHUR (1892-1984) - generał

Oficer brytyjski, rozpoczął karierę lotnika w czasie I wojny światowej, gdy pełnił służbę w 1 Regimencie Rodezyjskim. Wstąpił wówczas do brytyjskiego lotnictwa Royal Flying Corps iw 1918 r. objął do wodzenie eskadrą. We wrześniu 1939 r. powierzono mu dowodzenie 5 grupą lotnictwa bombowego, a wkrótce...

PERCIVAL ARTHUR (1887-1966) - generał

Brytyjski dowódca wojsk bronią­cych *Maląjów przed japońską in­wazją w grudniu 1941 r.; nie potrafił zapewnić właściwej dyscypliny i za­dbać o morale podległych sobie żoł­nierzy. Wobec szybkich postępów wojsk japońskich zdecydował się kontynuować obronę w silnie uforty­fikowanym * Singapurze i 27...

TEDDER ARTHUR (1890-1967) - generał

Brytyjski strateg i dowódca lotni­czych sił Sprzymierzonych, w chwi­li wybuchu II wojny światowej był dyrektorem generalnym ds. badań i rozwoju w brytyjskim Minister­stwie Lotnictwa. W maju 1941 r. ob­jął stanowisko głównodowodzącego (po krótkim okresie sprawowania funkcji zastępcy) lotnictwa w akwe­nie...

FAUNT LAWRENCE ARTHUR SJ

ur. 1552 w hrabstwieLeicester (Anglia), zm. 28 I I 1 5 9 1 w Wilnie, teolog polemista.

Podczas prześladowań katolików w Anglii wyjechał doLowanium, gdzie w trakcie studiów human, wstąpił do zakonu(1570); 1573-76 studiował filozofię w Niemczech, a1576-80 teologię w Rzymie pod kierunkiem R o b e r t a...

GOBINEAU JOSEPH ARTHUR de

ur. 14 VII 1816 wVille d'Avray pod Paryżem, zm. 13 X 1882 w Turynie, historiozof,dyplomata, twórca teorii —» rasizmu, p o e t a , pisarz.

Od 1849 działał jako dyplomata w Szwajcarii, Persji,Grecji, Brazylii i Szwecji. Wykładnią poglądów G. jest jegoEssai sur l'inégalité des races humaines (I-IV, P 1853-55),w...

HINSLEY ARTHUR kard.

ur. 25 V I I I 1865 w Carlton(Yorkshire), zm. 17 I I I 1943 w Buntingford k. Londynu,działacz kośc, założyciel kat. ruchu świeckich.

Po studiach filoz. w Londynie i teol. w Rzymie, uwieńczonychdoktoratami teologii i filozofii, przyjął 1893 święceniakapł.; wróciwszy do kraju, uczył w kolegium Ushaw w...

ADAMOV Arthur (1908 - 1970)

Nieprzewidywalne życie zaplanowana śmierć

Awangardowy pisarz pochodzenia armeńskiego. W 1912 roku bogata rodzinaAdamova opuściła Rosję i osiedliła się we Freudenstadt w Niemczech. Adamovstudiował w Genewie, Mainzu i Paryżu, w którym też osiedlił się po perfekcyjnymopanowaniu francuskiego i...

KOESTLER Arthur (1905 - 1983) i jego żona

Apostoł pątniczych czasów

Pisarz, dziennikarz, działacz polityczny, popularyzator wiedzy. Urodził się wBudapeszcie w rodzinie nieortodoksyjnych Żydów. Początkowo pisywał poniemiecku, a od roku 1941 - po angielsku. Przed wojną związany z syjonizmem,komunizmem i ruchem antyfaszystowskim.

Debiutował jako...