Ars poetica

Czytaj Dalej

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Utwór ten można odczytywać jako wiersz programowy poety, taki kierunek interpretacji wyznacza bowiem sam tytuł, stanowiący aluzję do starożytnych rozpraw o poezji – Arystotelesa i Horacego. Utrwa­lony w tradycji tytuł Miłosz opatruje jednak znakiem zapytania – jak gdyby kwestionował możliwość...

Leopold Staff - Ars poetica

Echo z dna serca, nieuchwytne,

Woła mi: „Schwyć mnie, nim przepadnę,

Nim zblednę, stanę się błękitne,

Srebrzyste, przezroczyste, żadne!”

Łowię je spiesznie jak motyla,

Nie abym świat dziwnością zdumiał,

Lecz by się kształtem stała chwila

I abyś, bracie, mnie zrozumiał.

I niech wiersz, co...

PRAECEPTA POETICA (tj. Przepisy poetyki)

PRAECEPTA POETICA (tj. Przepisy poetyki), łac. wykłady M. K. Sarbiewskiego dla uczniów kolegium jezuickiego w Połocku 1619-20, przedstawiające teorię poezji lirycznej i elegijnej. Pozostawione w rkpsie, wyd. w oprac, i przekł. S. Skiminy, Wrocław 1958 BPP S. Bnr 5 (tekst pol. pt. Wykłady poetyki)...

SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie

SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie, cykl 10 łac. krótkich utworów, osnuty wokół tematu łowów Władysława IV w pobliżu mereckiego zameczku, w lasach koło Berszt na Litwie 1637. Jako dzieło Sarbiewskiego wydał je z rkpsu A. Naruszewicz 1757, w 21. później J. Barbou w Paryżu. Napisane rzadkimi w...

ARS ANTIQUA

dla podkreślenia różnicy między pierwotną wielogłosowością a osiągnięciami epoki -» ars nova.

ARS MORIENDI

stanowi Ars bene moriendi. Celichowski, Ars moriendi. Rainer, Ars moriendi, Kö 1957; R.

ARS NOVA

(łac. nowa sztuka),

° traktat teor. napisany przez Filipa z Vitry ok. 1320, będący wyrazem gruntownych przemian, jakie w tym czasie objęły wszystkie elementy dzieła muzycznego;

° w historii muzyki kolejny etap rozwoju muzyki wielogłosowej w XIV w., głównie we Francji i Włoszech oraz w Anglii. Synonimem...

Ars antioua - Geneza nazwy. Ewolucja organum. Klauzula, konduktus

Ponadto okres ars antiąua można uznać za pierwszy etap samodzielnego rozwoju' muzyki dworskiej, w szczególności zaś — rycerskiej.

Ars nova - Ośrodki, twórcy, gatunki, rozwój notacji menzuralnej

Czołowymi teoretykami okresu ars noua byli: Philippe de Yitry, Johannes de Muris oraz Marchetto da Padova. Z tego też powodu bliższą charakterystykę ars noua rozpocząć trzeba od omówienia tego właśnie zagadnienia.

ŚREDNIOWIECZE - Ars antiqua w muzyce polskiej

W XIII wieku rozpoczął się nowy, nacechowany większą samodzielnością, rozwój muzyki polskiej. Niewątpliwie duże znaczenie w tym względzie miały istotne rozporządzenia władz kościelnych. Dotyczyły one powoły­wania polskich nauczycieli do szkół parafialnych i kolegiackich. W muzyce religijnej...

ŚREDNIOWIECZE - Polska ars nova

O ile XIV wiek w muzyce Zachodu oznaczał rozkwit muzyki wielogłosowej i doskonalenie zasad rytmiki menzuralnej, o tyle w muzyce polskiej zdecydowanie większe znaczenie miało w tym czasie zaistnienie rodzi­mych elementów w twórczości sekwencyjnej i liturgicznej. Obecność języka polskiego zaznaczyła się...

Ars antiqua

Ars antiqua obejmuje okresnotacji menzuralnej (ars cantus memurabilis) i wczesne formy motetu, hoquetusów irondeaux. Mistrzami ars antiqua byli: Petrus de Cruce, Franco z Kolonii,Johannes de Garlandia i Johannes de Grocheo.

Teoretycy epoki ars antiqua

W epoce ars antiqua działali teoretycy: Johannes de Garlandia (przypuszczalnie ur.

Formy okresu ars antiqua

W okresie ars antiqua motet ma układzdyscyplinowany, stad uywa sie okreslenia motet paryski lub motet trzynastowieczny, byodrónic go od motetu renesansowego.

Ars nova

Ars nova obejmuje muzyke XIV w. Ars nova - to tytuł pisma teoretycznego Philippe'a de Vitry o notacji menzuralnej.

Teoretycy okresu ars nova

Wana role w okresie ars nova odegrali teoretycy, którzy zreszta najczesciej byli równieswietnymi kompozytorami.

Formy okresu ars nova

Własnie akompaniowana instrumentalnie piesn stała sie najwaniejsza form;} okresu ars nova. Typowa forma włoskiej ars nova była caccia.