Armstrong

Czytaj Dalej

Herbert Rowse ARMSTRONG

Otóż, jak twierdzili liczni znajomi Armstrongów, pani Armstrong miała szczególnąskłonność do tyranizowania męża.

ARMSTRONG Neil

That is one smali step for a man; one giant step for mankind, pierwsze słowa Armstronga po wylądowaniu na Księżycu.

WHITLEY, Armstrong- Whitworth - samolot

Brytyjski samolot bombowy oblatany w marcu 1936 r., wprowadzony do uzbrojenia w 1937 r. W chwili wybu­chu wojny *RAF dysponował 6 dywi­zjonami wyposażonymi w samoloty tego typu. Początkowo brały udział we wszystkich najważniejszych opera­cjach lotniczych. Były pierwszymi sa­molotami, które 1 października...

ARMSTRONG Edwin Howard (1890 - 1954)

Stres krótkofalowca

Radiotechnik amerykański. Od 1914 roku pracował na Uniwersytecie Columbia,od roku 1936 - jako profesor. Prowadził prace dotyczące odbioru fal radiowych.

W1913 roku wynalazł odbiornik o zwiększonej czułości i selektywności, w 1918 rokuopracował zasady odbioru superheterodyno-wego, w...