Armia niemiecka

Czytaj Dalej

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

– opinia niemiecka oburzona jest polityką Danii wobec księstw Szlezwik i Holsztyn; – armia pruska i austriacka dokonują ataku na Danię (1864 r.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

niemieckie kolum­ny pancerne przekroczyły granicę Belgii i Luksemburga i w ciągu 2 dni doszły do środkowej Mozy. 21 maja, wcześniej niż planowano, niemieckie czołówki pancerne doszły do Abbeville nad kanałem La Manche.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Roz­wój produkcji zbrojeniowej (w la­tach 1941-45 radzieckie zakładywyprodukowały 76 897 czołgówi 137 271 samolotów), napływ no­woczesnej technologii i najbardziejniezbędnego sprzętu z Zachodu, re­organizacja armii i zastosowanienowych metod walki, mobilizacjamilionowych rezerw ludzkich przy rozproszeniu sił niemieckich i zni­szczeniu niemieckiego przemysłu przez bombowce alianckie - przy­niosły ...

FRANCUSKA ARMIA

Dowódcy 1 Grupy Armii, opróc czterech armii francuskich, podleg" również *Brytyjski Korpus Eks pedycyjny, choć w rzeczywisto ści otrzymywał rozkazy od ge~ Gamelina.

JAPOŃSKA ARMIA

armia liczyła 1700 tys. Z sił wyznaczonych do podbojów na Pacyfiku 23 armia otrzymała zada­nie zdobycia Hongkongu, 14 - Fili­pin, 15 - Tajlandii, Syjamu i Birmy, 16 - Holenderskich Indii Wscho­dnich, 25 - Malajów.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

W czerwcu tego roku marynarka niemiecka nie miała wystarczają­cych sił, aby zapobiec inwazji wo­jsk alianckich na *Normandię.

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Działania Armii Kwantuń­skiej miały istotny wpływ na rozwój sytuacji w Mandżurii; zorganizo­wany przez dowództwo tej armii akt sabotażu na południowoman-dżurskiej linii kolejowej stał się pretekstem do ściągnięcia posiłków z Korei (bez zgody rządu japońskie­go) i podboju trzech prowincji Mandżurii, na których terenie utworzono marionetkowe państwo Mandżukuo.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

Rozwój produkcji lotniczej nastąpił jednak zbyt późno i przemysł niemiecki nie mógł dorównać prze­mysłowi państw sprzymierzonych, który w 1943 r. sa­moloty jednej tylko 8 armii lotniczej Stanów Zjednoczonych zniszczyły 18 511 maszyn niemieckich.

STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

Najwyższy organ strategicznego do­wodzenia radzieckimi siłami zbrojny­mi, powołany przez Józefa Stalina 23 czerwca 1941 r., na czele którego po­czątkowo stał komisarz obrony marsz. Siemion *Timoszenko. Od 10 lipca 1941 r. na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

W skład...

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Niemieccy konstrukto­rzy wykorzystali doświadcze­nia z budowy i eksploatacji okrętów UB III z 1 wojny światowej i na tej podstawie zaprojektowali w 1931 r. zanurzenie 250 m); Typ 1XC - drugi podstawowy typ niemieckich okrętów; zbu­dowano 143 jednostki C (oraz 54-A,B,D,D2).

USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

Na terenie Stanów Zjednoczonych działała 4 armia lotnicza z zadaniem ochrony za­chodniego wybrzeża, aczkolwiek głównie wykorzystywana była doszkolenia pilotów (łącznie z 6 ar­mią lotniczą stacjonującą na Wy­spach Karaibskich); w 1944 r.

WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

ich armia na Wschodzie została rozbita między Wisłą i Odrą. Niemcy podjęli próbę jej odbudowy, wzmacniając ją dywizjami przerzucanymi z zachodu Europy i od­działami rozformowanej Armii Rezer­wowej.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - ARMIA, WOJNA

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Księga III O wojnie Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący utworzenia silnej armii Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski stała armia (100tys.

ROLA PAŃSTW NIEMIECKICH W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Powstanie 2 państw niemieckich miało istotny wpływ na rozwój sytuacji międzynarodowej w Europie.

Niemiecki - zdania

 

1.Jak długo ?

Wie lange ?

2.Jak ci się powodzi ?

Wie geht es dir ?

3.Cieszę się .

Ich freue mich .

4.Ciesze się , że ciebie poznałem .

Es freut mich , dich kennen zu lernen .

5.Miło mi ciebie poznać .

Wie nett dich kennen zu lernen .

6.Dziękuje , cieszę się również .

Danke , freut mich...

Portret niemieckiego przestepcy na przykladzie "Rozmow z katem" Kazimierza Moczarskiego

Mlody Stroop wychowywany byl w atmosferze niemieckiej dyscypilny, rodzice byli wymagajacy, surowi. Umysl Stroopa byl produktem wychowania domowego, niemieckiej obyczajowosci, wlasnych ambicji i faszystowskiej propagandy.

Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...