WIELKA ARMIA

W 1798 pojawiła się pierwsza armia przeznaczona do działań poza Europą, nazwana początkowo „Lewym skrzydłem Armii Anglii”, stała się Armią Wschodu, kiedy pod rozkazami Bonapartego wylądowała w Egipcie.

Armia Grecka i Macedońska

Na przy-kładzie tej wyprawy można przestawić taktykę armii macedońskiej w tym okresie. Podstawą ugrupowania bojowego armii Aleksandra była falanga ciężkozbrojnej piechoty. Na-tarcie armii macedońskiej rozpoczynało prawe skrzydło.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Roz­wój produkcji zbrojeniowej (w la­tach 1941-45 radzieckie zakładywyprodukowały 76 897 czołgówi 137 271 samolotów), napływ no­woczesnej technologii i najbardziejniezbędnego sprzętu z Zachodu, re­organizacja armii i zastosowanienowych metod walki, mobilizacjamilionowych rezerw ludzkich przy rozproszeniu sił niemieckich i zni­szczeniu niemieckiego przemysłu przez bombowce alianckie - przy­niosły Armii Czerwonej zwycięstwo w ...

USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

Na terenie Stanów Zjednoczonych działała 4 armia lotnicza z zadaniem ochrony za­chodniego wybrzeża, aczkolwiek głównie wykorzystywana była doszkolenia pilotów (łącznie z 6 ar­mią lotniczą stacjonującą na Wy­spach Karaibskich); w 1944 r.

FRANCUSKA ARMIA

Dowódcy 1 Grupy Armii, opróc czterech armii francuskich, podleg" również *Brytyjski Korpus Eks pedycyjny, choć w rzeczywisto ści otrzymywał rozkazy od ge~ Gamelina.

JAPOŃSKA ARMIA

armia liczyła 1700 tys. Z sił wyznaczonych do podbojów na Pacyfiku 23 armia otrzymała zada­nie zdobycia Hongkongu, 14 - Fili­pin, 15 - Tajlandii, Syjamu i Birmy, 16 - Holenderskich Indii Wscho­dnich, 25 - Malajów.

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Działania Armii Kwantuń­skiej miały istotny wpływ na rozwój sytuacji w Mandżurii; zorganizo­wany przez dowództwo tej armii akt sabotażu na południowoman-dżurskiej linii kolejowej stał się pretekstem do ściągnięcia posiłków z Korei (bez zgody rządu japońskie­go) i podboju trzech prowincji Mandżurii, na których terenie utworzono marionetkowe państwo Mandżukuo.

HISZPAŃSKA ARMIA

wyrośli z szeregów armii, którzy spędzili w niej kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat i przeszli wszystkie stopnie podofic. To zjawisko obsadzania stanowisk faworytami Godoya stało się powszechne i powodowało demoralizację armii.

LOYAL LUSITANIAN LEGION, formacja armii ang. złożona z Portugalczyków

wziął na siebie główny ciężar działań Brytyjczyków przeciwko Francuzom, aż do przybycia kolejnej armii lorda Wellesleya. walczył w jego armii, działając na lewym skrzydle. zamieniono na pułki armii portug: 7,8 i 9 caęadores.

POBÓR, system uzupełniania armii franc., wprowadzony w 1798

Po upadku jakobinów i rozpadzie w 1795 pierwszej koalicji zapotrzebowanie armii na nowych rekrutów wyraźnie zmalało. W miarę rozszerzania cesarstwa system poboru do armii franc. 1804—1815 do armii franc.

PRUSKA ARMIA

System ten, nazywany „Krumper", pozwolił zwiększyć liczebność armii o 30 proc. W IX 1808 wprowadzono nową organizację armii, która składała się teraz z 6 niezależnych bryg.

Bonaparte - jego wczesna kariera do objęcia armii francuskie we Włoszech (w skrócie)

W nagrodę Napoleon otrzymał dowództwo armii francuskiej walczącej z Austriakami we Włoszech.

BAWARSKA ARMIA

von Rumford, dokonał na polecenie elektora Maksymiliana Józefa reorganizacji armii bawar. W wojnie przeciwko Austrii w 1809 Bawaria wystawiła 6 korpus Armii Niemiec pod rozkazami marsz.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - ARMIA, WOJNA

Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej - Księga III O wojnie Stanisław Leszczyński Głos wolny wolność ubezpieczjący utworzenia silnej armii Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski stała armia (100tys.

Mongołowie - ARMIA MONGOLSKA

Armia mongolska składała się w zasadzie z jednego rodzaju wojska. Dzięki tym wszystkim cechom Mongołowie odnosili zwycięstwa nad wojskami państw azjatyckich i rycerskimi armiami feudalnej Europy.

HISZPAŃSKA ARMIA JÓZEFA BONAPARTEGO, armia hiszp. walcząca po stronie Francuzów

Po bitwie pod Baylen i opuszczeniu Madrytu Józef Bonaparte wycofał się do Vitorii, gdzie na polecenie brata przystąpił do formowania własnej armii. Armia Józefa Bonapartego uważana była przez Hiszpanów za formację kolaborancką, napływ ochotników był więc znikomy.

MOORE Sir John (13 XI 1761 - 16 I 1809), gen. ang., dow. pierwszej armii ang. posłanej na Płw. Iberyjski

1808 posłany do Portugalii, stanął wkrótce na czele armii ang. Sześć dni później trzeba było jednak przyjąć bitwę, aby umożliwić załadowanie własnej armii na ang.

ROSYJSKA ARMIA

Była to rezerwa dla armii w polu, oceniana na 60 tys. Taka tendencja występowała wtedy także w armii franc. Przed 1813 armia ros.

SASKA ARMIA

Armia sas. Stanął na Białorusi i Wołyniu, gdzie miał zabezpieczać linie komunikacyjne, a przede wszystkim pilnować kierunku południowego, skąd spodziewano się Armii Dunajskiej adm.

WIRTEMBERSKA ARMIA

dragonów, który parę miesięcy wcześniej powstał dla armii habsburskiej. W 1793 powstał na potrzeby armii habsburskiej p. Podobnie jak w armii austr.