BOFORS - armata przeciwpancerna

Polska zakupiła armatę przeciw­pancerną firmy Bofors w połowie lat trzydziestych i po pewnej mo­dernizacji zakłady zbrojeniowe, Zakłady Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pru­szkowie, zaczęły wytwarzać tę broń pod nazwą 37 mm armata przeciw­pancerna wz.

ARMATA

Dobrze mówił Suworow: „Pomnij, Ryków kamrat, Żebyś nigdy na Lachów nie chodził bez armat!

GUSTAW - armata kolejowa

Prace nad skonstruowaniem naj­większej armaty II wojny światowej o kal. Armata oddała również kilka strzałów pod Leningradem i prawdopodobnie na Warszawę w czasie powstania 1944 r.

BOFORS - armata przeciwlotnicza

w zakła­dach AB Bofors w Szwecji lekka armata przeciwlotnicza kal.

GRZMIĄ POD STOCZKIEM ARMATY

Grzmią pod Stoczkiem armaty, Błyszczą białe rabaty, A Dwernicki na przedzie Na Moskała sam jedzie.

Armata

armata 'uzbrojenie', od armare 'zbroić')