Arkadiusz

Czytaj Dalej

Święty Arkadiusz

Arkadiusz, męczennik (284 - 305). Na początkuprześladowania chrześcijan za czasów Dioklecjana Arkadiusz uciekł z miasta i ukrywał się.

Arkadiusz Swidrygajłow

Arkadiusz Swidrygajłow, podrywacz, uwodziciel, adorator Duni (pracowała u niego jako guwernantka), pomawiany o otrucie żony.

ARKADIUSZ bp.

Żył na przełomie VI i VII w., Hagiograf.

W 600-638 był bpem Konstancji (Salaminy) na Cyprze, gdzie zwalczał monoteletyzm; 622 ces. Herakliusz zabronił mu (w imię unii z monofizytami) nauczania o 2 działaniach Chrystusa. A. jest autorem życiorysu swego nauczyciela, św. Szymona Słupnika Mł.;

życiorys...

ARKADIUSZ, Flavius Arcadius Pius Felix

ur. 377, zm. 1 V 408 w Konstantynopolu, Ces. wschodniorzymski.

W 383 został ogłoszony Augustem; po śmierci -> Teodozjusza Wielkiego w wyniku podziału cesarstwa otrzymał wsch. część imperium; w trosce o czystość kultury wsch.rzym. przeprowadził reorganizację armii, zwalniając ze służby żołnierzy...

ARKADIUSZ PIOTR, Arkudius Petrus ks.

ur. ok. 1562 na wyspie Korfu, zm. 1633 w Rzymie, Teolog i działacz greckokatolicki. W 1578 udał się do Rzymu, gdzie 1591 ukończył gr. kolegium św. Atanazego, uzyskując doktorat teologii i filozofii i przyjął święcenia kapł.; w tymże roku pap. Grzegorz XIV wysłał go do Polski wraz z bpem łuckim B...

BOŻEK ARKADIUSZ, Arka Bożek

ur. 21 I 1899 w Markowicach(k. Raciborza), zm. 28 XI 1954 tamże, Działacz lud.i kat. na Śląsku Opolskim.

Brał udział w powstaniach śląskich, był delegatem GórnośląskiejKomisji Mieszanej (1920), wieloletnim działaczem -»Związku Polaków w Niemczech (członek Rady Naczelnej i wiceprezesDzielnicy I tegoż...

SWIDRYGAJŁOW Arkadiusz Iwanowicz (postać literacka)

Wyjazd do Ameryki

Jedna z postaci powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. Człowiek zły,zepsuty, cyniczny. Jego czyny doprowadzają do dwóch samobójstw: najpierwzgwałconej przez niego głuchoniemej piętnastoletniej dziewczynki, a następniesłużącego, nad którym się znęcał. W pewnym momencie w...