Arianizm

Arianizm

Czytaj Dalej

Wielkie spory religijne w łonie chrześcijaństwa: arianizm, nestorianizm, monofizytyzm

– sobór w Konstantynopolu – Teodozjusz Wielki potępił arianizm, rozpoczęły się prześladowania arian -  arianizm nie był popularny wśród obywateli rzymskich, bo był religią najeźdźców Nestorianizm -  Antiochia, Nestoriusz -  od 428 r.

Arianizm

Po licznych fluktuacjach arianizm, wobec którego sobory zajmowały różne stanowiska, został definitywnie wyparty z obszarów cesarstwa za rządów Teodozjusza.

Konflikty religijne. Arianizm i nestorianizm

Jednak arianizm zyskał sobie wielu zwolenników nawet na dworze cesarskim w późniejszych czasach w osobach następców Konstantyna- Konstancjusza II, Walensa, Justyny (regentki Walentyniana II). po najazdach germańskim arianizm wśród obywateli cesarstwa zaczął zanikać.

Arianizm w Polsce

Jednym z takich wyznań był arianizm, który był odłamem kalwinizmu. Arianizm był w tym czasie jednym z niewielu wyznań o tak radykalnych poglądach.

Arianizm

Arianizm spowodował wielki i po-ważny niepokój w Kościele aż do roku 381, później istniał jeszcze przez kilka stuleci wśród szczepów germańskich w postaci złagodzonej.

Herezje (błędy dogmatyczne) - Arianizm

  Ariusz, †336, uczeń Lucjana z Antiochii, kapłan w Aleksandrii, odrzucał on naukę o równości osób w Trójcy Św., uznając praktycznie tylko Ojca jako Boga. Jego nauka, która wywołała wieloletni spór wśród teologów została potępiona w r. 325 w Antiochii i Nicei, w 362 w Aleksandrii, oraz w...

ARIANIZM

Nauka teol. -> Ariusza dotycząca tajemnicy Trójcy Świętej, w szczególności relacji Boga Ojca do Syna Bożego.

I. NAUKA ARIUSZA — znana jest z fragmentów jego dzieła Thalia, zachowanych w pismach Atanazego Wielkiego (Katà Areianon, PG 26, 2024 i w Epist., PG 26, 705708), oraz z pism jego przeciwników; niektóre...

Arianizm Walensa

Walens natomiast dał się wciągnąć w kontrowersje teologiczne i stanął zdecydowanie po stronie arianizmu.