Argentyna

Argentyna

Czytaj Dalej

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Argentyna

Przez lata w Argentynie, wstrząsanej kryzysem gospodarczym i aktami terroru ze strony partyzantki miejskiej - Montoneros, na które armia odpowiadała represjami (w latach dyktatur wojskowych zaginęły w Argentynie dziesiątki tysięcy ludzi, uprowadzonych i zamordowanych przez kontrwywiad wojskowy), panowała armia (gen.

Argentyna, Paragwaj i Urugwaj

Rivera założył partię burżuazji Colorado, którawspółzawodniczyła z partią właścicieli ziemskich Blanco, co wywoływało częste przewroty i wojny domowe,one zaś dostarczały Argentynie lub Brazylii pretekstów do interwencji.

ARGENTYNY WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1806-1816.

W 1816 w Tucuman zebrai się kongres argentyński, który ogłosił niepodległość Argentyny i uchwalił konstytucję.

KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Chile i Argentyna

Po ichustaniu, za prezydenta generała Bartolomé Mitrego (1862-1868), zaczął się okres tworzenia nowoczesnej Argentyny, a jednocześnie niezmiernie wielki napływ emigrantów. Dopiero po objęciu (1874) władzy przez nacjonalną partię (Partido autonomista) zacząłsię proces laicyzacji Argentyny.

ARGENTYNA, Republica Argentina

Republika związkowa w pd.-wsch. części Ameryki Pd. ; zajmuje 2 776 700 km2 i liczy 24 min mieszkańców.

1. Chrystianizacja A. w epoce kolonialnej — Początki chrześcijaństwa w A. wiążą się ściśle z kolonizacją hiszp., rozpoczętą po 1515. Zorganizowane misje chrzęść wśród Indian podjęli 1537...