Arcydzieła

Czytaj Dalej

Iliada Homera – arcydzieło literatury i wzór postaw

Występuje w utworze wiele drobiazgowych opisów. Szczególnie ważny jest opis pojedynku Achillesa z Hektorem, nie tylko ze względu na to, że pokazuje zwyczaje panujące w czasie trwania takich spotkań, ale również dlatego, że znakomicie charakteryzuje obu bohaterów, podkreślając różnice...

“CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów.

Człowiek - któż to taki? Istota pełna miłości do świata i wewnętrznego ciepła duchowego, czy egoista walczący wyłącznie o wymiar swojego życia? Twórca wielkich i wspaniałych budowli, czy morderca potrafiący zabijać dziesiątki innych ludzi w imię politycznych interesów swoich...

ARCYDZIEŁA POLSKICH I OBCYCH PISARZY

ARCYDZIEŁA POLSKICH I OBCYCH PISARZY, seria wydawn.F. Westa, ukazująca się w Brodach 1902-14, obejmująca84 t., przeznaczona przede wszystkim dla uczniowi nauczycieli.Teksty wydawanych dzieł przygotowywano gł. w oparciuo rkpsy lub prwdruki, przy dziełach obcych starano się o dobórtłumaczeń uchodzących za...

Biblia jako arcydzieło literatury światowej

Nazwa Biblia pochodzi od greckiego słowa „biblios”- łodyga papirusu. Nim Biblia przybrała postać Świętej Księgi, istniała w tradycji ustnej. Z chwilą wynalezienia pisma zaczęto ją spisywać. Powstanie najstarszej części, a mianowicie Starego Testamentu, trwało wieki i przypada na XIII wiek przed...

„Bogurodzica” jako arcydzieło polskiej poezji średniowiecznej

Utworem w pełni zasługującym na miano arcydzieła, jakie nadaje się utworom wybranym, wybitnym, jest „Bogurodzica”. Najstarszy odpis Bogurodzcy pochodzi z 1406r.(tzw. przekaz krakowski I ), jednakże sam utwór powstał znacznie wcześniej, napewno po wieku X i przed wiekiem XIV ; najczęściej przyjmuje się...

Wielka Improwizacja jako arcydzieło polskiej i światowej poezji

Wielka Improwizacja zaczyna się od słów;

„Samotność - cóż po ludziach czym śpiewak dla ludzi.”W tym stwierdzeniu tkwi pogarda i poczucie samotności poety winikająca z ludzkiej obojętności.W dalszych słowach góruje pogarda dla przeciętności ludzkiej.Poeta zaczyna bawiż się słowami.

Słowa stają...

Arcydzieło poezji średniowiecznej - Bogurodzica

Mowa tu będzie o Bogurodzicy, gdyż ten właśnie utwór zasługuje w pełni na miano arcydzieła, jakie nadaje się utworom wybranym, wybitnym. Najstarszy odpis Bogurodzicy — tekst wraz z nutami — pochodzi z początku XV w. (tzw. przekaz krakowski I), jednakże sam utwór powstał znacznie wcześniej, na pewno po...

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „LIRYKI LOZAŃSKIE”

Od 1839r. Mickiewicz przebywał w Lozannie. Powstał wówczas szereg drobnych wierszy, odzwierciedlających uczucia i emocje poety. Na smutek, nostalgię, przygnębienie wpływają:

−  sytuacja polityczna we współczesnej Europie

−  brak jednomyślności emigracji

−  ciągła tęsknota za utraconym krajem

− ...

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „DO MATKI POLKI”

Tematyka patriotyczna, utwór jeden z najbardziej charakterystycznych o tej tematyce. Zaczyna się apostrofą do Matki Polki. Podmiot liryczny zwraca się do matek z goryczą, cierpieniem, mówi jak wychować Polaka.

Ostrzega, e geniusz dziecka, duma, wynikające z historii, przeszłości narodu powodują u niego...

Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza

Bogurodzica, najstarszy drukowany polski tekst poetycki, jest najbardziej znaną pieśnią religijną polskiego średniowiecza. Według Jana Długosza śpiewano ją jako carmen patrium (pieśń ojców) pod Grunwaldem w 1410 roku. Byłą hymnem koronacyjnym pierwszych Jagiellonów, dynastycznym i państwowym. Tak o...

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...