Archytas z Tarentu

Archytas z Tarentu

Czytaj Dalej

TARENT - bitwa 1940 r.

30 z lot­niskowca oddalonego o 290 km od Tarentu wystartowało 21 samolo­tów, w tym 11 uzbrojonych w torpe­dy, a reszta w pławy świetlne i bom­by (jeden zawrócił wkrótce po star­cie).

Starożytny Rzym - Wojna z Tarentem (282 - 272 p.n.e) i podbój południowej Italii

Kiedy wybuchł konflikt rzymsko - tarencki , Tarent czując swą słabość zwrócił się o pomoc do króla Epiru Pyrrusa uchodzącego za wybitnego wodza. Rzym w międzyczasie zawarł sojusz z Kartaginą co wzmocniło jego pozycję.

MACDONALD Etienne-Jacques-Joseph-Alexandre (17 XI 1765 - 25 IX 1840), marsz. cesarstwa, ks. Tarentu

w Sedanie, pochodzz rodziny szkockiej, która za panowania Ludwika XIV schroniła się we Francji. W kampanii 1813 dowodził 11 korpusem, pobił 29 IV Yorcka pod Merseburgiem, walczył pod Liitzen i Budziszynem, ale 26 VIII sam doznał porażki nad Kaczaz rąk Bliichera.