Archiwum

Archiwum

Czytaj Dalej

ARCHIWUM WATYKAŃSKIE, Archivum (Tabularium) Secret um Vaticanum

Innocentego III (1198-1216) istniało archiwum pap. Paweł V przeniósł to archiwum oraz archiwa z Biblioteki, Kamery Apost. zawierające prawie wyłącznie polonika: akta zbierane w archiwum nuncjatury w Warszawie (od XVII w.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

od 1959 jest periodyk -> „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne". ARCHIWA DBICEZJALNE 1. Pańków, Archiwa, Wwa 1969.

ARCHIWUM

(-» archiwa Kościoła kat. Królestwa Hiszpanii w Salamance, 1611 —> Archiwum Wat. Pańków, Archiwa, Wwa 1969; Dyplomatyka wieków średnich.

ARCHIWUM LITERACKIE

ARCHIWUM LITERACKIE, seria naukowa IBL PAN, wyd. , różnego typuarchiwaliów.

„ARCHIWA, BIBLIOTEKI i MUZEA KOŚCIELNE" (ABMK)

w Polsce, sprawozdania z ich działalności, inwentarze rpsów archiwalnych i bibliotecznych, dane biograficzne i bibliograficzne, teksty źródłowe do historii Kościoła w Polsce (dokumenty fundacyjne i erekcyjne instytucji kośc, statuty kapituł, średniow.

„ARCHIWUM TEOLOGICZNE"

Kwartalnik, wyd. w Poznaniu 1836-37 w celu kształtowania świadomości rel. w zakresie wiedzy teol. i życia kościelnego.

Założył je i wydawał ks. J.N. Jabczyński, który wzorował się na rozwiniętym już czasopiśmiennictwie obcojęzycznym, szczególnie niem.; A.T. miało pobudzać rozwój badań teol...