ARARAT

'Ararat, w I Qlza 37, 38 'wrrt, W napisach klinowych — Urartu), W ST okolica górska w Armenii nad środk.

ARARAT

Wygasły wulkan na Wyżynie Armeńskiej w Turcji, o dwu bazaltowych szczytach (5156 i 3914 m npm.) pokrytych wiecznym śniegiem; nazwa od Urartu, prastarej krainy nad górnym Araksem; w Biblii - miejsce, na którym się zatrzymała arka Noego po opadnięciu wód potopu; Gen., 8, 4;Jeremiasz, 51, 27; Izajasz, 37, 38;...