Arabska

Czytaj Dalej

FILOZOFOWIE ARABSCY

Ci ortodoksi arabscy, choć nie chcieli nic innego, jak trzymać się wiernie Pisma, niemniej wytworzyli oryginalny pogląd na świat. Filozofia arabska w tym okresie znalazła schronienie wśród Żydów Hiszpanii i południowej Francji.

Konflikty izraelsko - arabskie

Wojny izraelsko-arabskie, konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, których główną przyczyną było utworzenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (29 listopada 1947), w części brytyjskiego terytorium mandatowego, niepodległego państwa żydowskiego i nieakceptowanie podziału Palestyny na część arabską i żydowską przez arabską ludność Palestyny oraz rządy innych państw arabskich.

Konflikt na bliskim wschodzie, konflikty izraelsko-arabskie.

Także ludność arabska , która od wieków mieszkała w Palestynie i po powstaniu Izraela znalazła się na terytorium tego państwa, nie pogodziła się ze swym statusem. Egipt wykluczono z Ligi Państw Arabskich, z organizacji POEC, a większość państw arabskich zerwała z nim stosunki dyplomatyczne.

ORIENT A LITERATURA POLSKA. Arabskie kraje

Arabskie kraje. język arabski. Jasińską) studium Nowa i współczesna literatura arabska (1978).

Kraje arabskie

Liga Arabska (1044) stałasię tubą arabskiego nacjonalizmu, osiągając duże znaczenie dzięki swemu pierwszemu generalnemu sekretarzowi,Abdowi ur Rahmanowi Azzam Paszy. Świat arabski, a także azjatycki i afrykański, patrzał na komunizm innymi oczami niż zachodnioeuropejski.

Poczatki Islamu i Imperium Arabskie (ekspansja)

Islam pojawił się na początku VII wieku wśród arabskich plemion Półwyspu Arabskiego jako kontynuacja i rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu.

Izrael i świat arabski

Izrael i świat arabski - WAŻNIEJSZE DATY 1896 Teodor Herzl publikuje swój projekt utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie 1916 Powstanie arabskie przeciwko Turkom 1917 Deklaracja A.

Muzyka arabska

Muzyka arabska obejmuje uprawiana w miastach artystyczna muzyke mówiacych po arabskuludów mahometanskich Azji Przedniej i krajów sródziemnomorskich, a take ludówmówiacych jezykiem nowoperskim i tureckim oraz kolonialnych ludów islamu, stad teokresla sie te muzyke jako arabsko-islamska.

Geneza i przebieg konfliktów izraelsko - arabskich

W jej obronie wystąpiły państwa arabskie i w ten sposób wybuchła wojna palestyńska. Druga wojna izraelsko-arabska (wojna sueska) skończyła się klęska dla Izraela. Czwarta wojna izraelsko-arabska wybuchła w 1973.

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Historia

W 1981 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz inne kraje leżące nad Zatoką Perską utworzyły Radę Współpracy Arabskich Państw Zatoki.

Teoria muzyki arabskiej

Zestawienie to jest ju jednak gotowa forma: w przeciwienstwie do słuchaczaeuropejskiego, słuchacz arabski nastawiony jest na wielkie struktury rytmiczne (bywajastruktury złoone z ponad 80 nut), które słyszy jako jednosc.

Podboje arabskie

Procesy te były tym intensywniejsze, że po ustabilizowaniu się granic imperium arabskiego kultura arabska wkroczyła w wieki rozkwitu. Ich wyniki okazały się tak trwałe, że większość krajów podbitych przez Arabów jest do dziś arabska (od Maroka po Irak) albo przynajmniej muzułmańska (perski Iran, hinduski Pakistan).

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

18 państw Ligi Państw Arabskich zerwało stosunki dyplomatyczne z Egiptem, wykluczono go z organizacji i instytucji międzyarabskich. Układ o zakończeniu wojny pod presją państw arabskich został unieważniony przez Liban.

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA ARABSKIEGO

Poważnym niebezpieczeństwem, które zagrażało wojskom arabskim na terenach obcoplemiennych, była groźba wynarodowienia przez wyższe kulturalnie społeczeństwa podbitych krajów. Przekształciły się one rychło w czysto arabskie kolonie, wyrosłe na etnicznie obcym gruncie.

Konflikt izraelsko-arabski i pokój na Bliskim Wschodzie

Atak wojsk państw arabskich w latach 1947-48 został jednak odparty i Izraelczycy zajęli ponad połowę terytorium Palestyny. W tajemnicy przed Amerykanami, a nawet przed państwami arabskimi, zespół izraelski i palestyński, niezależnie od oficjalnych rokowań, prowadziły negocjacje w Norwegii.

Konflikt izraelsko - arabski - Geneza i istota konfliktu

uchwaliła rezolucję o podziale Palestyny na 2 niepodległe państwa: arabskie i żydowskie,Jerozolima jako miejsce święte 3 religii miała być corpus separatum pod zarządzaniem międzynarodowym i kontrolą ONZ.

Filozofia arabska (obok łacińskiej)

CECHY FILOZOFII ARABSKIEJ: oparta na pismach źródłowych filozofii greckiej (a nie na średniowiecznych komentarzach) po upadku Greckiej nauki, znalazła ona przytułek w Persji (np. przełożono pisma Arystotelesa z syryjskiego na arabski, X n.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Al-Imarat al-'Arabiyyah al - Muttahidah, Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dawlat al - Imarat al- Arabiyyah al - Muttahidah.

ARABSKO-IZRAELSKA WOJNA 1948-1949

Około 400 tysięcy Palestyńczyków (Arabów z Pa­lestyny), którzy uciekli z Izraela w czasie wojny, osiedliło się w obozach w sąsiednich krajach arabskich.

Państwo arabskie - Półwysep arabski: warunki naturalne i historyczne

W miastach arabskich żydzi tworzyli zwarte i wpływowe grupy, natomiast sąsiadujące cesarstwo rzymskie i państwo perskie oddziaływały na mieszkańców półwyspu tak politycznie jak i kulturowo.