Arabowie

Arabowie

Czytaj Dalej

ARABOWIE

; ° osłabieniem i rozpadem imperium arab. Literatura arab. , którą na gruncie arab. skończył się klasyczny okres mistycyzmu w literaturze arab. Na gruncie arab.

ARABIA (Płw. Arabski)

Hitti, History of the Arabs, Lo 1960 (Dzieje Arabów, Wwa 1969, 45-74); J. wśród Arabów; próby apostołowania kończą się często likwidacją misji, np. Mimo ogromnych wysiłków mało Arabów przyjmuje chrzest.

Arabowie mahometańscy

W Mekce sprawowało władzę plemię Kurajszytów, tworząc tam ośrodek kulturalno-religijny z świątyniąKaaba, w której Czarny Kamień czczony przez Arabów ściągał pielgrzymki. Księgę nazwano Koranem(z arab.

"Araby" and "A Sunrise On The Veld"

The boy in Araby learned something about himself. The setting in Araby was in Dublin, in a conventional, quiet neighborhood. There was an opposing image that existed in the form of the boy's friend's older sister and the bazaar in Araby.

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: POD PANOWANIEM ARABÓW

legaci na synodach w Geronie (1078) i Burgos (1080);reaktywowano zniszczone przez Arabów biskupstwa i klasztory. Hitti, History of the Arabs, Lo 1937, 19701" (Dzieje Arabów, Wwa 1969, 413-505); I.

Arabia Saudyjska

W Arabii hoduje się pszenicę. Mimo to Arabia 2/3 żywności jest zmuszona importować. Ludzie w Arabii zajmują się głównie przemysłem, o wiele mniejsza grupa trudni się rolnictwem.

Obrona Cesarstwa Rzymskiego przed Arabami

Rozpoczęła się arabska ekspansja: W 634 roku Arabowie zadali wojskom cesarskim w okolicach Jerozolimy klęskę, a w rok później zdobyli Damaszek.

Arabowie i islam

Zwłaszcza Mekka odgrywała w świecie arabskim szczególną rolę , gdyż tam przechowywano " czarny kamień " , który wedle legendy miał otrzymać od archanioła Gabriela biblijny Abraham , uważany za praojca Arabów .

ARABIA

Cyfry arabskie 1, 2, 3 itd. przez Arabów.

Arabia przed Mahometem

  Południowa Arabia Większość Półwyspu Arabskiego była pustynią, zamieszkiwaną z rzadka przez koczownicze plemiona arabskie, nazywane Beduinami („synami pustyni”).

ARABIA SAUDYJSKA, Królestwo Arabii Saudyjskiej

Hasa, 1920 przyłączył część Asiru; 1916 ogłosił się królem Arabów a 1924 przyjął tytuł kalifa muzułmanów; w tymże roku zajął Mekkę, w nast.

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - UPOWSZECHNIENIE PRZEZ ARABÓW ZDOBYCZY CYWILIZACYJNYCH

Rzemiosło metalurgiczne, wobec dotarcia do bogatych źródeł surowca, doszło u Arabów do niebywałego rozkwitu. Zdobywcy arabscy zetknęli się nadto z nieznanymi sobie dziedzinami wytwórczości.

Bizancjum a Arabowie w wiekach VII - X. Rywalizacja polityczna i wzajemne oddziaływania w sferze kultury

  –  opanowanie przez  Arabów Cyrenajki i Trypolitanii -  tolerancja religijna i niższe podatki arabskie -  od 660 r. – arabski namiestnik Syrii, potem kalif – Moawija, zorganizował flotę arabską, atakującą Bizancjum  –  649 r.

Wielkie dni Arabów

Żydowski i arabski umysł zasymilowały się bardzo szybko i przez jakiś czas te dwie rasy semickie pracowały wspólnie, używając języka arabskiego. Ta intelektualna jedność świata mówiącego po arabsku przetrwała znacznie upadek polityczny i zmierzch Arabów.

Arabowie i rekonkwista w Hiszpanii

Gdy zginął Walencja ponownie dostała się w ręce Arabów i została wyzwolona dopiero 100 lat później przez Jaimę I Zdobywcę. Królestwo arabskie ponownie rozpada się na tajfas, z których tylko Grenada opiera się chrześcijanom do końca XV wieku.

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA ARABSKIEGO

Poważnym niebezpieczeństwem, które zagrażało wojskom arabskim na terenach obcoplemiennych, była groźba wynarodowienia przez wyższe kulturalnie społeczeństwa podbitych krajów.

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Kraje arabskie(Transjordania,Egipt,Irak,Liban,Syria,Arabia Saudyjska) przekonane o swej przewadze wojskowej wkroczyły do Palestyny. 18 państw Ligi Państw Arabskich zerwało stosunki dyplomatyczne z Egiptem, wykluczono go z organizacji i instytucji międzyarabskich.

Arabowie - Informacje Ogólne

Panowanie Arabów nie był nazbyt uciążliwe dla podbitej ludności.

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ARABIA

w starożytności „Arabii Szczęśliwej" (Arabia Felix), powstało państwo typu niewolniczego. Plemiona arabskie na pograniczu rzymskiej Syrii, uzależnione od Cesarstwa, pozostawały pod władzą rodu Gassanidów, zaś przebywające w Iraku i uznające zwierzchność Sassanidów były rządzone przez ród Lachmidów.

DWIN, Dowin, Wostan Dwin, arab. Dabil

(643-694) i arab. ; ci ostatni jednak, z obawy przed represjami ze strony Arabów, nie podporządkowali się nakazowi.