APOLLO

Apollo rzeźba, brąz (ok. Opery: Apollo et Daphne {1698) J. Apollo et Hyacinthus (1767) Mozarta. Balet : Apollo i muzy, fr.

Co to był program Apollo?

Jednak jeszcze przed wysłaniem Apollo 7 NASA pospiesznie przygoto­wywała następny lot, zaniepokojona doniesienia­mi o radzieckich planach załogowego lotu dooko­ła Księżyca.

Apollo i Marsjasz

Apollo – mściwy, okrutny megaloman – przygląda się cierpieniu sylena i odbiera jego ból poprzez estetyzującą skłonność do piękna. Apollo reaguje na sytuację dreszczem obrzydzenia i skupia uwagę na czyszczeniu swojego instrumentu.

Jak odbierasz przesłanie wiersza Zbigniewa Herberta „Apollo i Marsjasz”?

Nie może jednak znieść tego krzyku, który osiąga apogeum, staje się już „ponad wytrzymałość” Apollina i bóg odchodzi, ulega pokonanemu.

KORZENIOWSKI APOLLO, NAŁĘCZ

KORZENIOWSKI APOLLO, NAŁĘCZ, ur.

APOLLO, Apollon

Jerzego) bądź jako Chrystus walczący z Pytonem (wielkanocny hymn Salve, o Apollo vere).

Niepylak apollo

Parnassius apollo (L.

Apollo 11

Jaskinia położona w górach Huns, w pd. Namibii. Warstwy związane z późną epoką kamienia, datowane na okres od 40 do 12 tys. lat temu, dostarczyły najwcześniejszych w Afryce Pd. malowideł na płytach kamiennych, przedstawiających realistycznie sylwetowe wizerunki zwierząt. Najwcześniejsze z tych...