Aplikacja

Czytaj Dalej

Proces projektowania aplikacji informatycznych

<center>7</center> Kontroli przebiegu testów aplikacji, współpracy z testerami Właściwy przebieg procedury testowania aplikacji <center>8</center> Sporządzenia dokumentu przekazania oraz do przedstawienia swojej opinii Przygotowanie projektu do zamknięcia Kierownik zespołu <center>3</center> Zdefiniowania struktury aplikacji Prawidłowo zdefiniowaną strukturę aplikacji Zespół projektowy <center>5</center> ...

Beta aplikacje

Beta aplikacje - pierwsze oprogramowanie aplikacyjne rozpowszechniane w ramach procedur testowych w celu wykrycia usterek i dokonania usprawnień funkcji aplikacyjnych, zebrania uwag użytkowników oraz usunięcia z niego zgłaszanych błędów.

Serwer aplikacji

Serwer aplikacji - komputer pracujący w sieci jako serwer aplikacji sieciowych, z posadowionym na nim specjalistycznym oprogramowaniem dla konkretnych zastosowań.

Warstwa aplikacji (application layer)

Warstwa aplikacji (application layer) - siódmy (najwyższy) poziom modelu warstwowego OSI związany z wykonywaniem programów użytkowych (aplikacji bazoda- nowych, poczty elektronicznej, oprogramowania serwera plików) i ich współdziałania z sieciowym systemem operacyjnym.

Czym są tabele i jaka jest ich rola w aplikacji bazy danych

Tabela (ang. Table) to odseparowane od siebie dane zorganizowane w wierszach i/lub kolumnach tworzących siatkę. W przetwarzaniu tekstów i małej poligrafii tabele ułatwiają interpretację zamieszczonych w nich informacji.

Z kolei w dokumentach HTML tabele wykorzystywane są do odpowiedniego wizualnego...

APLIKACJA MSZY

(łac. applicatici przydzielenie, zastosowanie), Odprawienie przez kapłana mszy św. w określonej intencji. Obowiązek a.m. może wynikać z nakazu władzy kośc, z racji sprawowanego urzędu, posiadanego -> beneficjum lub przyjętego - stypendium mszalnego.

W praktyce pierwotnego Kościoła msza niedzielna i...

Aplikacja

Program umożliwiający użytkownikowi wykonywanie konkretnej pracy (pisanie, przetwarzanie, księgowanie, przeszukiwanie zbiorów itp.).