APATIA

  APATIA (gr. yślicieli starożytnych i średniowiecznych apatia sta­nowiła również ideał moralny.

APATIA

APATIA (gr.

APATIA

(gr. apatheia, od a nie i pathos uczucie), Niewrażliwość, wolność od wzruszeń, opanowanie uczuć, stłumienie, wykorzenienie, brak uczuć, beznamiętność; potocznie —zobojętnienie, bierność psych., nieczułość; we współcz. psychologii klinicznej a. oznacza odchylenie w sferze...

APATIA

Otępienie, brak wrażliwości, zniechęcenie, obojętność, brakzainteresowania. Może być skutkiem choroby psychicznej, długotrwałejbezczynności, nielubianej pracy, przewlekłego -> DYSTRESU.

Apatia

(apathia, apathy); stan obojętności uczuciowej określany mianem „paraliżu emocji". Przejawia się brakiem odpowiedzi afektywnej na jakąkolwiek stymulację. Występuje m.in. w —> zespołach psycho-organicznych, —> psychozach endogennych, zaburzeniach hormonalnych, po przebyciu chorób zakaźnych, w stanach...