Anzelma

Czytaj Dalej

Naśladowcy Anzelma z Canterbury

Ponadto jest autorem następujących dzieł: Ineuitabile - dialogu o wolnościi łasce pozostającego pod wyraźnym wpływem Augustyna i Anzelma, jegogłówna myśl - wolne decyzje znane przez Boga wpływają na tok przeznaczenia;De imagine mundi\ Clavisphysicae zawierającego elementy eriugeńskie; De cognitioneverae vitae - tekstu teologicznego wzorowanego ściśle na Monologionie Anzelma.

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Szkoła w Laon

Anzelm uważa, że ciało utrudnia nam poznanie Boga, i wyróżnia trzy władzepoznawcze: zmysły, które poznają właściwości ciał, ratio ujmującą wyabstrahowanąistotę, intellectio, czyli intuicję, której nam brak w życiu doczesnym.

Dowód ontologiczny św. Anzelma, Różnica między metoda Platona a Arystotelesa

Anzelma Poza tym Anzelm był autorem zupełnie samodzielnego dowodu, który wyłożył w Proslogionie. Było rzeczą zwyczajną w teologii z pojęcia Boga wywodzić Jego własności: że jest jeden lub że jest wieczny; Anzelm szukał na tej samej drodze dowodu istnienia Boga.

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Następcy Lombarda

Jest ponadtoautorem zbioru sentencji wziętych z Wilhelma z Champeaux, Anzelma z Laoni Liber Pancrisis.

Na czym polega próba pogodzenia teologii i filozofii według Anzelma z Aosty

Anzelm z Canterbury, inaczej Anzelm z Aosty (1033-1109), święty, teolog i filozof, z pochodzenia Włoch, benedyktyn.

Podaj dowód na istnienie Boga według Anzelma z Aosty

Dowód istnienia Boga:

1. Jeżeli coś ma cechę względną, to musi istnieć i to, ze względu na co ta cecha mu przysługuje. Są ludzie dobrzy - więc jest i Bóg najlepszy. 

Ontologiczny dowód istnienia Boga:

2. Musi istnieć naprawdę Bóg, jeżeli jest pojmowany jako najdoskonalszy, bo gdyby nie istniał...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Uczniowie Abelarda

Na wzgórzu św. Genowefy w Paryżu w schola artium po Abelardzie uczył dialektykiRobert z Melun. Z pochodzenia Anglik urodził się pod koniec XI w.Około 1110 r. studiował we Francji u Hugona ze Św. Wiktora i może u Abelarda.Wykładał Topiki. Jan z Salisbury mówi o nim, że był bystry, zwięzły i uprzejmyw...

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Piotr Lombard

Obecnie zapoznamy się z autorem sentencji par excellence, znanym jako MagisterSententiarum, Piotrem Lombardem. Według legendy średniowiecznejtrzej najbardziej wpływowi autorzy dwunastowieczni byli zrodzeni z jednejmatki: Piotr Lombard, Piotr Comestor i Gracjan. Piotr Lombard urodził sięokoło 1100 r. w...