Antysemityzm

Antysemityzm

Czytaj Dalej

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Kolejnym utworem opisującym antysemityzm są „Medaliony” Zofii Nałkowskiej. Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Antysemityzm i holocaust

Pius XI wyraźnie potępił nacjonalizm i rasizm, stwierdzając, że antysemityzm jestruchem, w którym chrześcijanin nie może brać udziału. Rasizm i złączony z nim antysemityzm potępił też Pius XII, a choć po wojnie zarzucano mu milczenie o holocauście, podczas niej okazywał Żydompomoc.

Antysemityzm

Antysemityzm chrześcijański dość wcześnie pojawił się w starożytnym Kościele, ale rozwinął się dopiero w IV wieku; podjął on tylko częściowo oskarżenia formułowane przez pogan. W ten sposób nabiera charakteru systematycznego i nie znajduje już odpowiednika w antysemityzmie pogańskim.

Antysemityzm i jego charakter w Polsce. Stanowisko do tego problemu poszczególnych obozów politycznych

w koncepcji programowej antysemityzm stanowiła naczelna zasadę, chcieli mieszkańców podzielić na 2 grupy: obywateli i przynależnych.

Antysemityzm

Watykański dokument z 1998 roku “Pamiętamy: Refleksje nad Szoah” odróżnia “antyjudaizm” (czyli nieufność i wrogość ze strony chrześcijan w stosunku do Żydów) od “antysemityzmu”, ideologii złej, która ma swe korzenie poza chrześcijaństwem i błęd-nie odrzuca godność wszystkich ludów zjednoczonych w jednej rodzinie ludzkiej.

ANTYSEMITYZM

(gr. anti przeciw, Semici nazwa grupy etn., w skład której wchodzą m. in. Żydzi), Uprzedzenie, nietolerancja, wrogość lub nienawiść w stosunku do ludzi narodowości lub pochodzenia żyd. ; forma -> rasizmu, -> nacjonalizmu ; termin a. wprowadzony 1879 przez Wilhelma Marra daleki jest od precyzji, gdyż...