Antonina

Czytaj Dalej

MARIA ANTONINA

Naszyjnik diamentowy skandal dworski w 1785-86: hrabina Jeanne de la Motte-Valois i Cagliostro wmówili kardynałowi de Rohan, że dzięki ich pośrednictwu może odzyskać łaski królowej Marii Antoniny. Portrety Marii Antoniny pędzla Vigee-Lebrun.

DOMAŃSKA ANTONINA, z KREMERÓW

DOMAŃSKA ANTONINA, z KREMERÓW, ur.

ESTKOWSKA ANTONINA

ur. 1825 w Silnej (k. Międzychodu), zm. 10 V 1913 w Poznaniu, żona Ewarysta, działaczka oświatowa.

Jako nauczycielka podzielająca poglądy wychowawcze męża oparte na ideach nar. i rei. była 1859-1905 przełożoną wyższej szkoły żeńskiej w Poznaniu; 1862 założyła przy pomocy Seweryna i Franciszki...