Antologia

Czytaj Dalej

ANTOLOGIA

epigramów różnych autorów; z pierwszych antologii gr. Antologia Palatyńska a. na powyższych antologiach, odnaleziony w 1606 przez 19-letniego filologa fr.

WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej

WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej, wyd. Antologia przedrukowana była dwukrotnie poza krajem 1946: we Włoszech (Bari) iw W.

Z OTCHŁANI, antologia utworów poet. poświęconych walce i zagładzie Żydów pol.

Z OTCHŁANI, antologia utworów poet. anonimowo) oraz wiersz redaktora antologii O męczeństwie rapsod pozgonny (pod pseud.

SŁOWO PRAWDZIWE, konspiracyjna antologia poezji wojennej

SŁOWO PRAWDZIWE, konspiracyjna antologia poezji wojennej, wyd.

ŚPIEW WOJNY, konspiracyjna antologia poezji czasu wojny

ŚPIEW WOJNY, konspiracyjna antologia poezji czasu wojny, wyd.

ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia

ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia, wyd.