Antek charakterystyka

Syn Macieja Boryny, Antek, w momencie rozpoczęcia akcji utworu jest już człowiekiem dojrzałym. Antek powiada: W gromadzie żyję, to i z gromadą trzymam!

ANTEK

ANTEK, opowiadanie B.