Anglowie

Anglowie

Czytaj Dalej

ANGLOWIE

Lud germański z okolic dolnej Łaby, który w V w. przesiedlił się, wraz z Sasami i Jutami, na wyspę brytyjską; od Anglów pochodzi nazwa Anglii; zob. też Kronika (anglosaska).

Nie Anglowie, ale aniołowie!, łac. Non Anglii, sed angeli, wykrzyknąć miał papież Grzegorz I Wielki ok. 595 na widok...