Andrzeja

Czytaj Dalej

Recenzja "Katynia" reż. Andrzeja Wajdy

Pułku Ułanów * Maja Ostaszewska - Anna, żona Andrzeja * Andrzej Chyra - Jerzy, porucznik 8. Andrzej Wajda nazywa rzeczy po imieniu: zbrodnię ?

Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza

Andrzej Kmicic równie naiwnie wierzy słowom księcia Janusza Radziwiłła i jeszcze składa przysięgę na wierność temu magnatowi. Jacek Soplica i Andrzej Kmicic to mężczyźni silni, odważni oraz zdolni do wielkiej miłości.

WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO

WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO (inc. Jelicz Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego jako pamflet polityczny, Prace Polonist.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

Andrzej Frycz Modrzewski dowodzi również, że plebejusze także giną za ojczyznę. Andrzej Frycz Modrzewski kreśli projekt wyboru papieża.

W oparciu o wybrane przykłady wskaż różnice między liryką Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna

Jan Andrzej Morsztyn napisał też tren - poświęcił go komu? Nie dorównał więc Jan Andrzej Morsztyn swemu poprzednikowi - Janowi Kochanowskiemu ani jako człowiek, ani jako poeta.

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Działalność Andrzeja Łaskarzyca na soborze w Pawii i Sienie

Odczytał go Andrzej Łaskarzyc. W celu pozyskania papieża dla soboru, Andrzej Łaskarzyc wybrał się z misją do Rzymu, gdzie prowadził rozmowy z Marcinem V.

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

Jan Andrzej Morsztyn to wytworny dworzanin, polityk, który poezję traktował jako zajęcie uboczne, dla rozweselenia przyjaciół, współbiesiadników.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

Andrzej Frycz Modrzewski dowodzi również, że plebejusze także giną za ojczyznę. Andrzej Frycz Modrzewski kreśli projekt wyboru papieża.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Andrzej Frycz Modrzewski dowodzi również, że plebejusze także giną za ojczyznę. Andrzej Frycz Modrzewski kreśli projekt wyboru papieża.

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI JANA ANDRZEJA MORSZTYNA. SONET „DO TRUPA”

poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej;

jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności;

pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie...

Program reform politycznych społecznych i ustrojowych w utworze Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

Dzieło „O poprawie..” będące traktatem politycznym pisanym w języku łacińskim ukazało się w okrojonym wydaniu w roku 1551. Zawarł w nim pisarz projekt gruntownych reform, które wprowadzone w życie zmieniły by Polskę w kraj najbardziej postępowy w ówczesnym świecie. W pięciu księgach : „O...

Rozwój swiadomosci ideowej Andrzeja Kmicica

Za mlodu imponowal mestwem i odwaga, byl znieczulony na wszelkie zlo. Przez milosc do Olenki probowal sie zmienic na lepsze. Po pojedynku z Wolodyjowskim uswiadomil sobie swoje bledy i postanowil zmienic swoja postawe poprzez sluzbe u Radziwilla. Podstepna przysiega doprowadzila go do zdrady kraju. Sluzyl ksieciu...

ORDER ŚWIĘTEGO ANDRZEJA (Ordien Swiatogo Andrieja)

Najstarszy z orderów ros., ustanowiony 20 III 1699 przez Piotra Wielkiego. Za panowania cara Aleksandra I order ten otrzymywali jedynie gen.-por. i gen. broni za pomyślnie przeprowadzoną kampanię, a przynajmniej za wygranie ważnej bitwy. 1812-1814 otrzymało go tylko ośmiu gen., w tym Bennigsen w wersji...

ŚWIĘTEGO ANDRZEJA WĄWÓZ, górski wąwóz w płd. Włoszech, między Terraciną a Fondi

Broniony przez 2 bat. wojsk neapol., 4 tys. powstańców chłopskich oraz 8 dział. 30 XII 1798 wąwóz został zajęty przez 1 legię poi. bez wystrzału, gdyż Neapolitańczycy uciekli. Legioniści zdobyli na pozycji 5 dział, a 3 pozostałe za zakrętem drogi, gdzie nieprzyjaciel porzucił je w...