HELWING JERZY ANDRZEJ

Rostafiński, Prowincjonalne polskie nazwy roślin XVIII wieku z Prus Książęcych, głównie z rękopisu Andrzeja H.

HUSZNO ANDRZEJ ks.

Czapliński, Żywot i czyny księdza Andrzeja H. 32, 5; Koniec Narodowego Kościoła Andrzeja H.

IGNASIAK ANDRZEJ ks.

ur. 6 XI 1862 w Sławieniu k.Poznania, zm. 29 XII 1934 w Erie (Stany Zjedn.), działaczpolonijny.

Kształcił się w Poznaniu i Lowanium; 1886 przyjąłświęcenia kapł. i podjął pracę duszpast. w —» Erie; 1893 wybudowałtam kościół, 1901 szkołę średnią imienia św. StanisławaBpa i Kolegium św. Jana...

Notatka z lektury Andrzej Janowski „ Poznawanie uczniów”

W pierwszym rozdziale Janowski wyjaśnia co rozumiemy przez poznawanie uczniów. Jak pisze nie jest to oddziaływane wychowawcze, ale jedynie zbieranie informacji umożliwiających wprowadzenie pracy wychowawczej opartej na racjonalnych podstawach. Celem rozpoznania może być diagnoza zjawiska, które budzi niepokój nauczyciela. Rozpoznawanie prowadzi się również chcąc zdobyć informację o warunkach, w których będzie odbywała się działalność wychowawcza. Czasami rozpoznanie ...

Andrzej Frycz Modrzewski (1503 — 1572)

Wybitny pisarz polityczny, myśliciel; jego twórczość miała ogromne znaczenie W całej renesansowej myśli europejskiej. Studiował w Akademii Krakowskiej. Posiadał niższe święcenia duchowne. W czasie pobytu w Niemczech zetknął się z Lutrem, który wywarł na niego duży wpływ. W 1547 został...

Jan Andrzej Morsztyn (1620 — 1693)

Najwybitniejszy poeta polskiego baroku i jeden z najwybitniejszych poetów polskich, wirtuoz wyobraźni i stylu.

Pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej o tradycjach ariańskich, sam jednak był wyznania rzymskokatolickiego. Urodził się w Sandomierskiem. Zmarł w Paryżu, Wykazywał ogromny talent...

NIEGOLEWSKI Andrzej (30 XI 1786 - 18 II 1857), ofic. poi.

Ur. w Bytyniu w Wielkopolsce, w XI 1806 wstąpił do poznańskiej gwardii honorowej witającej Napoleona. Od I 1807 w 5 p. jazdy, walczył pod Tczewem, Gdańskiem i Frydlandem, przeszedł do p. szwoleżerów gwardii. Odznaczył się w szarży na przełęcz Somosierra, docierając na sam jej szczyt, gdzie...