Andrzej

Czytaj Dalej

GAWROŃSKI ANDRZEJ

Andrzej G. Kurylowicz, Andrzej G. Nitsch, "Andrzej G. , Jeżyk Polski 12(1927) 1-5; tenże, Andrzej G. Kozarynowa, Andrzej G.

Andrzej Strug i rewolucja

Andrzej Strug niewątpliwie pisał szczerze, prawdziwie, we własnym imieniu, na własne ryzyko, ale niekiedy chciał dać z siebie więcej i wtedy w każdej chwili groziło mu zagubienie w egzaltacji. Można i tak, ale pamiętajmy, że Andrzej Strug był przede wszystkim pisarzem uczciwym.

KOZICKI WŁADYSŁAW, pseud. Andrzej Piotr Lubicz, Andrzej Łanowski, Viator i in.

Andrzej Piotr Lubicz, Andrzej Łanowski, Viator i in.

MORSZTYN JAN ANDRZEJ

MORSZTYN JAN ANDRZEJ (pierwotnie Andrzej), ur. Lubomirskim, 1653 został dworzaninem pokojowym Jana Kazimierza (od tej daty używał podwójnego imienia: Jan Andrzej).

ANDRZEJ WASIŁO, Andrzej z Krakowa, Andrzej Polak, Andrzej Wasillo OFM

zm. 14 XI 1398 w Wilnie, Pierwszy bp Seretu, pierwszy bp wileński. Pochodził z Małopolski; wstąpił do zak., zyskując ok. 1354 sławę jako kaznodzieja na Mazowszu i pogańskiej jeszcze Litwie;

1371 zosta! bpem nowo otworzonego bpstwa sereteńskiego w Mołdawii dzięki poparciu Elżbiety Łokietkówny, której...

Święty Andrzej Świerad

Andrzej Świerad (Andrzej Żurawek), pustelnik (+ 1030). Andrzej miał przybyć “de terra Poloniensi”.

Jan Andrzej Morsztyn jako poeta dworski

Jan Andrzej Morsztyn byl poeta zwiazanym z dworem królewskim. MORSZTYNA Jan Andrzej Morsztyn najchetniej pisal o milosci.

Andrzej Frycz-Modrzewski (1503-1572)

Andrzej Frycz-Modrzewski otrzymał wszechstronne wykształcenie, studiował najpierw w Akademii Krakowskiej, potem zaś dzięki pomocy rodziny Łaskich w Wittenberdze, która była w tym czasie żywym ośrodkiem ruchu luterańskiego.

BOLESKI ANDRZEJ, pierwotne nazwisko Baumfeld

prace:Andrzej Towiański i towianizm (1908), Polska myśl mesjanistyczna(1910) oraz Juliusza Słowackiego liryka lat ostatnich(1949), Słownictwo Juliusza Słowackiego (1956) i W sferzewyobraźni poetyckiej Słowackiego.

DĘBOWSKI ANDRZEJ

DĘBOWSKI ANDRZEJ, żył w 2 poł. Andrzej Litwornia

NIEMOJEWSKI ANDRZEJ, pseud. Rokita, Lambro, A. Lubieniec

NIEMOJEWSKI ANDRZEJ, pseud. Andrzej Konkowski

PATOCK JAN ANDRZEJ, pseud. WUJA WREK

PATOCK JAN ANDRZEJ, pseud. Andrzej Bukowski

WOLAN ANDRZEJ

WOLAN ANDRZEJ, ur. , w: Andrzej Frycz Modrzewski (zbiór.

MULARCZYK ANDRZEJ

MULARCZYK ANDRZEJ, ur. Andrzej Jurek), miniatur dram.

ANDRZEJ z RODOS, Andrzej z Pery, Andrzej Chrysoberges OP

ur. w Konstantynopolu, zm. 1456 na Cyprze, Abp Kolossy (na Rodos). Pochodził z gr. rodziny schizmatyckiej ; po nawróceniu wstąpił do zak. w Pera na przedmieściu Konstantynopola.

Brał udział w Soborze w Konstancji, pełniąc rolę tłumacza u boku delegatów cesarza bizant., oraz w Soborze...

FREDRO ANDRZEJ MAKSYMILIAN

Pisarz o dwu obliczach Andrzej Maksymilian F. Barycz, Andrzej Maksymilian F.

HLINKA ANDRZEJ

Sidor, Andrzej H. Fagula, Andrzej H.

Święty Andrzej Bobola

Andrzej Bobola, zakonnik, męczennik. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark iprawą rękę lub jako wędrowiec.

Święty Andrzej Kim Taegon i św. Paweł Chong Hasang

Andrzej Kim Taegon, kapłan (+ 1839) i św. Wkrótce potem wybuchły krwawe prześladowania, podczas których zginęli między innymi:pierwszy kapłan koreański Andrzej Kim Taegon i wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang.

Święty Andrzej

Andrzej, Apostoł (+ ok. Andrzej Apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna o gęstych, siwych włosachi krzaczastej, krótkiej brodzie.