FERRARI ANDREA CARLO kard.

Torresin, // cardinale Andrea Carlo F. Snider, L'episcopato del cardinale Andrea F. , Rivista di storia della Chiesa in Italia 36(1982) 146-159; Andrea F.

BELTRAMI ANDREA SUB

Valle, Vita del sacerdote Andrea B. Cena, // servo di Dio don Andrea B. Colombo, Don Andrea B.

Andrea Gabrieli

Andrea Gabrieli (ok. Andrea Gabrieli tworzył znakomicierozczłonkowane, pełne kontrastów budowle dzwiekowe.

ALCIATI ANDREA

Barni, La biblioteca di Andrea A. Le lettere di Andrea A.

DORIA Andrea

Andrea Doria obraz Agnola Bronzina, Mediolan, Brera.

PALLADIO Andrea

Andrea di Piętro, 1508-80, wł.

CESALPINO ANDREA

Viviani, Vita e opere di Andrea C, Arezzo 1922; M.

GABRIELI ANDREA

Benvenuti, Andrea e Giovanni G.

ANDREA CHENIER

(wym. szenię) Najsłynniejsza opera (Mediolan 1896, premiera pol. 1907) Umberta Giordana, libretto: Luigi Illica, osnute na wydarzeniach Rewolucji Fr. i losach poety fr. Andre Marie Cheniera, 1762-94, który sprzyjał rewolucji, ale oponował przeciw terrorowi jakobinów, co zaprowadziło go na gilotynę.

W operze...

ANDREA JOHANN VALENTIN

ur. 17 VII 1586 w Herrenberg (Wirtembergia), zm. 27 VI1654 w Stuttgarcie, Teolog protestancki. Studiował do 1607 na uniw. w Tybindze; nie ukończywszy studiów podróżował wiele po Europie.

Po zdaniu egzaminu z teologii został 1614 diakonem w Vaihingen (Wirtembergia), od 1620 superintendentem w Calw, 1639...

ANDREUCCI ANDREA GIROLAMO SJ

ur. 13 XI 1684 w Viterbo (Włochy), zm. 13 VI1771 w Rzymie, Wł. teolog, hagiograf i kanonista. Do zak. wstąpił 1701 w Rzymie; był wykładowcą filozofii i teologii w Perugii, Città di Castello i Tivoli;

1735 został rektorem kongregacji kapłanów przy kościele II Gesù w Rzymie, gdzie organizował...

ARCHETTI GIOVANNI ANDREA kard.

ur. 11 XI 1731 w Brescii (pn. Włochy), zm. 5 XI 1805 w Ascoli (środk. Włochy), Nuncjusz. W 1754 uzyskał doktorat obojga praw na uniw. Sapienza w Rzymie, 1756 został wicelegatem Bolonii, a 18 IX 1775 nuncjuszem w Polsce i tytuł, abpem chalced. ; do Warszawy przybył pod koniec września 1776;

zwalczał...

CALIGARI GIOVANNI ANDREA bp.

ur. 14 X 1527 w Brisighella(prow. Rawenna), zm. 19 I 1613 w Bertinoro (prow.Rawenna), Nuncjusz pap. w Polsce.

Studiował w Bolonii, uzyskując 1554 doktorat obojga praw;do 1651 pracował w Kurii rzym.; w tymże roku pod wpływemkard. G.F. -> Commendonego przyjął święcenia kapł.;

od 1565,zarządzając...

FABIANI ANDREA OFMCap

Imię zak. Mariusz, ur.1512 w Mercato Saraceno (prow. Forlì), zm. 1581 w Tolentino(prow. Macerata), wł. kaznodzieja, historyk. Święceniak a p ł . przyjął prawdopodobnie u augustianów-eremitów, a1540 przeszedł do zak. kapucynów; piastował różne urzędyzak. (m.in. 1567-73 był przełożonym gen.).

Znany...

GALLANDI, Galland ANDREA COr

ur. 7 XII 1709w Wenecji, zm. 12 I 1779 tamże, patrolog, kanonista.

Dozakonu wstąpił 1735; wydał Bibliotheca graeco-latina veterumpatrum antiquorumque (LXIV, Ve 1765-1781, Ve 1782),będącą zbiorem pism (zaopatrzy! je w objaśnienia) 380 gr.i łac. autorów k o ś c , oraz antologię wypowiedzi...