ANDERS WŁADYSŁAW (1892-1970) - generał

Anders trafił do szpitala, a następnie był więziony we Lwowie i Moskwie. Pod koniec wojny Anders pełnił obowiązki Naczelne­go Wodza i generalnego inspektora Polskich Sił Zbrojnych w zastęp­stwie przebywającego w niewoli gen.

CELSIUS Anders

1701-44, Szwedzki astronom i fizyk o nazwisku spopularyzowanym przez zaproponowaną przez niego w 1742 stustopniową skalę termometryczną, skalę Celsjusza.