STERN ANATOL

STERN ANATOL, ur.

Anatol Ladow

Anatol Ladow (1855—1914) był synem dyrygenta operowego i działał zrazu jakokapelmistrz operowy.

ANATOL Św. bp. Laodycei

Borghorst, De Anatolu fontibus, B 1904; M.

ANATOL Św.

zm. 3 VII 458 w Konstantynopolu, Patriarcha. Pochodził z Aleksandrii; był uczniem Cyryla Aleks., który wyświęcił go na diakona i mianował swoim -> apokryzja-riuszem w Konstantynopolu; funkcję tę pełnił A. także za następcy Cyryla, patriarchy Dioskura;

po śmierci patriarchy Konstantynopola Flawiana...