Anarchia

Anarchia

Czytaj Dalej

ANARCHIA

Anarchie Stan bezładu w społeczeństwie bez rzą­du lub w którym władze polityczne nie mają autorytetu; stan taki oznacza, że nie obowią­zuje wówczas żadne prawo stanowione. Ter­min „anarchia" w tym znaczeniu wprowa­dzony został przez P.

ANARCHIA

(gr. an archia brak władzy, bezkrólewie, bezprawie), Lekceważenie przez członków społeczeństwa wszelkiej dyscypliny, praworządności i porządku (a. w znaczeniu potocznym); bezpaństwowy stan społeczeństwa, w którym nie obowiązuje żadne prawo;

idealny ustrój społ. i polit., w którym jednostka nie...

SEWEROWIE I ANARCHIA WOJSKOWA

Po zamordowaniu Kommodusa nastąpił krótki okres zamieszek, którym kres położyło wyniesienie na tron nowej dynastii w osobie Septymiusza Sewera. Afrykanin z Trypolitanii, ożeniony z syryjską księżniczką, był jednocześnie przywiązany do religii swojego rodzinnego miasta Leptis Magna i ogromnie...