Anakreontyk

Czytaj Dalej

ANAKREONTYK

ANAKREONTYK, poetycki utwór liryczny, wyrażający hedonicznąpostawę wobec życia, a więc głoszący pochwałę miłości,śpiewu, wina i biesiady, afirmujący niezawisłość jednostkiwobec dóbr materialnych i programowo odcinający się odtematów poważnych, zwł.

ANAKREONTYKI

Pogodne wiersze o tematyce miłosnej a. biesiadnej, opiewające radość życia, nawiązujące także w metrum wiersza do nielicznych fragmentów pozostałych z twórczości liryka greckiego Anakreonta z Teos w Jonii (VI w. pne.) a.do licznych naśladownictw rzymskich, carmina Anacreontea; wg legendy Anakreon miał...